Dit is de officiële internetsite van de gemeente Lochem. De gemeente Lochem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Afhandeling binnengekomen berichten

Uw vragen via deze website worden via formulieren naar onze organisatie gestuurd. Aan de hand van richtlijnen bepalen we of uw aanvraag geregistreerd wordt. Is dat het geval dan ontvangt u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging per post. Wordt uw aanvraag niet geregistreerd dan wordt deze doorgestuurd aan de behandelend ambtenaar. In dat geval ontvangt u uiterlijk binnen drie dagen een reactie van deze ambtenaar. Dit kan zijn in de vorm van een (definitief) antwoord of een ontvangstbevestiging met vermelding van de te volgen stappen en vermoedelijke afhandelingtermijn.

Gemeentelijke regelgeving

Via deze website kunt u ook toegang verkrijgen tot de centrale regelingenbank waarin u alle officiële regelingen, waaronder verordeningen en beleidsnotities van de gemeente aantreft.

Copyright

De informatie op deze website is openbaar.

Overnemen van onze eigen teksten is altijd mogelijk (noem hierbij als bron gemeente Lochem). Tekst in documenten die andere organisaties of personen schreven voor de gemeente zijn geen eigen teksten. De ZKV’s van onze gemeenteschrijver zijn ook geen eigen teksten. Wilt u zulke teksten gebruiken, dan moet u toestemming vragen aan de schrijver.

Op onze website staan ook foto’s, logo’s of ander beeldmateriaal waar auteursrecht op kan rusten. Wilt u iets overnemen en twijfelt u over de rechten? Neem dan gerust contact met ons op.