Wet- en regelgeving van de gemeente Lochem vindt u op overheid.nl. Ook als de wet of de regeling niet meer actueel is. Via het zoekscherm kunt u snel de regeling vinden die u zoekt.

APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lochem (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente.

Alle lokale regelingen

Hieronder staan alle actuele wet- en regelgeving per categorie:

Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw