Een Woo-verzoek is een verzoek tot het openbaar maken van bepaalde overheidsinformatie op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Iedereen kan de overheid en dus ook de gemeente vragen informatie te verstrekken over bestuurlijke aangelegenheden.
Het gaat daarbij wel om informatie die is vastgelegd in een document en niet bedoeld is voor interne zaken.

U kunt uw verzoek indienen per brief, per e-mail via info@lochem.nl of met behulp van de bovenstaande webformulieren.

Welke informatie hebben wij van u nodig?

Om u goed van dienst te kunnen zijn vragen wij u rekening te houden met het volgende: 

  • Vermeld in het verzoek uw naam en postadres
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie waarover het bestuursorgaan (raad, college, burgemeester) beschikt en door ons is vastgelegd.

Wat kost het?

Het verzoek zelf is gratis. Echter het verstrekken van documenten kost wel geld. Op basis van de legesverordening wordt daarvoor een bedrag in rekening gebracht. Dit geldt voor documenten die per post worden verstuurd, maar ook voor digitaal verstuurde stukken. In het besluit op uw verzoek wordt het bedrag, naar gelang de omvang en vorm van verstrekking, nader gespecificeerd.

Kan de gemeente een Woo-verzoek afwijzen?

In de Woo staat dat de gevraagde informatie verstrekt moet worden, tenzij één van de uitzonderingsgronden van toepassing is.

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld dat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens waardoor de privacy kan worden aangetast.

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover dat gaat om persoonlijke beleidsopvattingen.

Wie het niet eens is met het besluit van het bestuursorgaan, kan daartegen bezwaar maken.

Wanneer kunt u antwoord verwachten op een Woo-verzoek?

De gemeente Lochem beslist uiterlijk binnen 4 weken over het verzoek. Deze termijn kan met 2 weken verlengd worden.


Contactpersoon Woo

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie van de gemeente Lochem dan kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon Woo. Dit zijn de bestuursjuristen van de afdeling Bestuur en Organisatie. Telefonisch bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente 0573 - 289 222. Of per e-mail info@lochem.nl, één van hen neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.