De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is en deze ook toegankelijk voor u is. Iedereen kan de overheid, en dus ook de gemeente vragen informatie te verstrekken over bestuurlijke aangelegenheden. Het gaat daarbij wel om informatie die is vastgelegd in een document en niet bedoeld is voor interne zaken. U kunt hiervoor een Wob-verzoek indienen.