De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur, regelt uw recht op informatie van de overheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is en deze ook toegankelijk voor u is. Iedereen kan de overheid, en dus ook de gemeente vragen informatie te verstrekken over bestuurlijke aangelegenheden. Het gaat daarbij wel om informatie die is vastgelegd in een document en niet bedoeld is voor interne zaken. U kunt hiervoor een Woo-verzoek indienen.

Contactpersoon Woo

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie van de gemeente Lochem dan kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon Woo. Dit zijn de bestuursjuristen van de afdeling Bestuur en Organisatie. Telefonisch bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente 0573 - 289 222. Of per e-mail info@lochem.nl, één van hen neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.