Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u doen als aanvrager van het besluit of als belanghebbende. Uw bezwaar wordt dan voorgelegd aan de commissie Bezwaar. Deze commissie is onafhankelijk en adviseert de gemeente over uw bezwaar.

Niet alle bezwaren worden behandeld door de commissie Bezwaar. Voor bezwaarschriften over gemeentelijke belastingen, leerplicht, algemene bijstand en de Wet Onroerende Zaken (WOZ) gelden andere procedures.

Als u het niet eens bent met de opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen of de WOZ beschikking lees dan verder bij gemeentelijke belastingen.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Uw bezwaar moet binnen zes weken na verzending van het besluit door de gemeente Lochem ontvangen zijn.

Waar uw bezwaarschrift aan moet voldoen leest u in het Verweer ingevolge de Awb (pdf, 122 KB) . Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet, dan leest u in het Verweer ingevolge de Awb voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet (pdf, 120 KB)  hoe u dat kunt doen.