Onze gemeente heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad:

  • Stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast
  • Controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren
  • Vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Het college heeft de taak om het vastgestelde beleid uit te voeren.

Jaarverslag gemeenteraad Lochem

Vanaf het jaar 2023 stelt de griffie van de gemeenteraad van Lochem een jaarverslag samen. Dit jaarverslag geeft een goed beeld van de verschillende werkzaamheden en activiteiten van de gemeenteraad (van dat jaar). Het jaarverslag van 2023 is hieronder te vinden: