Onze gemeente heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad:

  • Stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast
  • Controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren
  • Vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Het college heeft de taak om het vastgestelde beleid uit te voeren.