Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Samen in Lochem

Dinsdag 13 december 2022 presenteerde het college het collegeprogramma 2022-2026 (pdf, 6.054 KB) . Met daarin de koers voor de komende 4 jaar. Het is een vertaling van het coalitieakkoord in concrete ambities. 

De wereld is op dit moment meer dan ooit in beweging. Bestaanszekerheid, duurzaamheid en het vertrouwen in de overheid staan onder druk. Dit vraagt om wendbaarheid en een luisterend oor voor de samenleving. “Als college staan we ervoor dat we met inwoners, organisaties en ondernemers samen door de storm komen, waardoor het prettig wonen en werken blijft in de gemeente Lochem”.

Vier thema’s en 5 kernwaarden

Het college gaat aan de slag met de thema’s Wonen, Werken, Samenleven en Bestuurlijke vernieuwing. Dit laatste onderwerp heet in het collegeprogramma ‘Verbinden’. Om duidelijk te maken wat inwoners van het college mogen verwachten, werkt het college volgens een aantal kernwaarden:

  • Menselijke maat
  • We werken samen aan Lochem
  • Vitaal Lochem
  • Verbinding
  • Slagvaardig

Een toelichting leest u in het collegeprogramma (pdf, 6.054 KB) .

Beknopt programma vanwege wendbaarheid

Het collegeprogramma (pdf, 6.054 KB)  is een programma op hoofdlijnen. Want het college wil wendbaar blijven en ruimte houden om actie te ondernemen als ontwikkelingen daarom vragen. “Veel van wat we al doen, blijven we doen. Dat ligt vast in beleid en dat is niet nogmaals genoemd in het collegeprogramma. In het programma staat waar we accenten willen leggen”

Collegetour

In aanloop naar het collegeprogramma ging het college in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. In deze collegetour toetste het college de ideeën. Deze gesprekken blijft het college de gehele periode voeren. 

Coalitieakkoord 2022-2026

Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem hebben in mei 2022 eerst het coalitieakkoord 'Lokaal, Ondernemend, Creatief, Hulpvaardig, Energie, Maatwerk'  opgesteld. Daarna is het collegeprogramma opgesteld.

In gesprek met iemand van het college?

U kunt ook bellen met (0573) 28 92 22 of een e-mail sturen naar bestuurssecretariaat@lochem.nl.