Op het dak van uw eigen woning kunt u zelf energie opwekken. Met zonnepanelen maakt u elektriciteit en bespaart u op de elektriciteitskosten. Met zonnecollectoren maakt u warmte en bespaart u op de gaskosten.

Is uw dak geschikt?

Op zonatlas.nl kunt u meteen zien of het dak van uw huis geschikt is voor zonnepanelen of een zonnecollector. Verder zijn er verschillende bedrijven en organisaties die u verder kunnen helpen met een maatwerkadvies.

Vergunning nodig?

U heeft geen vergunning nodig als u panelen of collectoren op het dak van uw woning plaatst. Een uitzondering is als uw woning een beschermd monument of dorpsgezicht is. Wel moet u aan een aantal regels voldoen. Doe de vergunningcheck op omgevingsloket.nl. En lees de regels op de website van de rijksoverheid.

Veldopstelling

Bent u van plan om zonnepanelen of collectoren op de grond te plaatsen, een veldopstelling, dan gelden er andere regels dan wanneer u de panelen op het dak van uw woning plaatst.

  • Binnen de bebouwde kom is het plaatsen van zonnepanelen in een grondopstelling toegestaan in de achtertuin, met een maximale hoogte van 2 meter. Dit is vergunningvrij
  • Buiten de bebouwde kom bent u gebonden aan het bouwvlak dat in het bestemmingsplan is opgenomen. Ook heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beleidskader zonne-energie

Op 19 juli 2018 is het beleidskader zonne-energie (pdf, 652 KB)  vastgesteld, het beleidskader beschrijft het beleid voor zonne-energie, met de nadruk op zonnepanelen in een grondopstelling. Het bevat de randvoorwaarden en uitgangspunten voor zowel klein- als grootschalige zonneparken. Het beleidskader gaat over de gestelde opgave voor het realiseren van lokale duurzame productie, de landschappelijke inpassing van zonnepalen in een veldopstelling, de participatiemogelijkheden voor aan- en omwonenden en de planologische principes.