Vanaf 1 juli 2023 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Als gemeente Lochem bereiden we ons voor op deze nieuwe wet.

  Waarom de Omgevingswet?

  De Omgevingswet betekent

  • Eén loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning.
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

  Eén digitaal omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

  Eén omgevingsvergunning

  • In de meeste gevallen hoeft u voor uw initiatief maar één aanvraag in te dienen.
  • In de meeste gevallen krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Wat betekent dit voor u?

  Als u als inwoner of ondernemer van de gemeente Lochem een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Een aanvraag doet u, vanaf 1 juli 2023, eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag. Heeft u een idee voor uw leefomgeving? In het digitale omgevingsloket ziet u welke regels er gelden op de locatie waar u het idee wilt uitvoeren en of u een vergunning nodig hebt.

  Wilt u weten of het zin heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen voor uw idee? Dan kunt u voordat u een vergunning aanvraagt met ons in overleg gaan over uw idee. U krijgt dan van ons een reactie op uw idee. Wij vertellen u ook wat u allemaal moet aanleveren als u een vergunning aanvraagt.

  De omgeving betrekken bij uw plannen

  De Omgevingswet vraagt ons om de omgeving te betrekken bij uw plannen. Uw plan kan gevolgen hebben voor uw omgeving. Misschien hebben uw buren zorgen over het uitzicht, geluid of iets anders. Door hun zorgen maar ook goede ideeën met elkaar te bespreken, kunt u het plan beter maken. Op die manier verkleint u de kans op klachten en bezwaren achteraf. Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat, hoe beter. Op de pagina Samen Buurt Maken leest u meer over wat u moet doen als u een plan heeft én leest u wat u mag verwachten als iemand anders in uw buurt een plan heeft.

  Een omgevingsvisie voor de gemeente Lochem

  Hoe woon en leef jij in 2030?

  Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie waarin de doelen voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Ook de gemeente Lochem maakt een omgevingsvisie. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Lochem. Het maken van een omgevingsvisie doen we samen met inwoners. Want alleen zij weten goed waar behoefte aan is. Zo zorgen we ervoor dat goede ideeën van inwoners, ondernemers en jongeren een kans krijgen. We zijn begonnen met het maken van een eerste schets: de houtskoolschets van de omgevingsvisie.

  In november en december 2020 vroegen we inwoners, ondernemers, jongeren, belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Lochem. Hoe willen zij wonen en leven in onze gemeente en welke kansen, ideeën en ontwikkelingen zien zij? Wat moet een plek krijgen in de omgevingsvisie van Lochem,  waar moeten we rekening mee houden? Kortom: Hoe woon en leef jij in 2030? Op de pagina Denk mee! leest u welke activiteiten we organiseerden om mee te kunnen denken en praten met de gemeente over de Omgevingsvisie.

  Wat wordt er met de inbreng gedaan?

  We gaan met deze informatie aan de slag. Het doel is om van de houtskoolschets (pdf | bladerbare pdf) een ontwerp-omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie gaat over alle kernen in de gemeente Lochem en gaat ons daarom allemaal aan. Wanneer deze ontwerp-omgevingsvisie klaar is, gaat de gemeenteraad hierover in gesprek. Ook inwoners krijgen dan de gelegenheid om te reageren. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. We houden u op de hoogte via gemeentenieuws, social media en natuurlijk hier op de www.lochem.nl  

  Het omgevingsplan

  Met de komst van de Omgevingswet worden de huidige bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan per gemeente. Alle regels rond de fysieke leefomgeving komen terug in het omgevingsplan dat geldt voor het gehele grondgebied.

  Het omgevingsplan geeft een integrale invulling aan maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie en gaat over meer dan alleen de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp gezondheid. In het omgevingsplan is ruimte om per gebied de regels verschillend op te nemen. In het ene gebied kan heel duidelijk zijn wat is  toegestaan en welke regels daar gelden. In een ander gebiedis het mogelijk om (binnen de landelijke kaders) meer ruimte geven voor initiatieven vanuit de samenleving.

  Ook na de invoering van de Omgevingswet is het mogelijk om af te wijken van het vastgestelde omgevingsplan, door middel van een omgevingsvergunning. Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Wilt u meer weten?