Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken.

  Omgevingsvisie

  Hoe woon en leef jij in 2030?

  Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie waarin de doelen voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd. Ook de gemeente Lochem maakt een omgevingsvisie. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Lochem. Het maken van een omgevingsvisie doen we samen met inwoners. Want alleen zij weten goed waar behoefte aan is. Zo zorgen we ervoor dat goede ideeën van inwoners, ondernemers en jongeren een kans krijgen. We zijn begonnen met het maken van een eerste schets: de houtskoolschets van de omgevingsvisie. Meer weten over wat een omgevingsvisie precies inhoudt? Kijk dan op de pagina omgevingsvisie Lochem

  Denk mee over de toekomst van de gemeente Lochem

  Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor de gemeente Lochem? Wat moet een plek krijgen in de omgevingsvisie en waar moeten wij rekening mee houden? Hoe moet Lochem er in 2030 uit komen te zien. We vroegen inwoners, ondernemers, jongeren en betrokken belangenorganisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Lochem en aan welke onderwerpen de gemeente aandacht moet geven. Kijk op Denk mee! voor meer informatie over alle activiteiten rondom de omgevingsvisie. 

  Wat wordt er met de inbreng gedaan?

  We gaan met deze informatie aan de slag. Het doel is om van de houtskoolschets (pdf | bladerbare pdf) een ontwerp-omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie gaat over alle kernen in de gemeente Lochem. Het plan is om met de ontwerp-omgevingvisie in de verschillende kernen in gesprek te gaan. Hoe we dat gaan doen hangt af van de coronamaatregelen. Maar uiteraard houden we op de hoogte.