Vanaf 1 januari 2024 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Als gemeente Lochem bereiden we ons voor op deze nieuwe wet.

  Waarom de Omgevingswet?

  De Omgevingswet betekent

  • Eén loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning.
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

  Eén digitaal omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

  Eén omgevingsvergunning

  • In de meeste gevallen hoeft u voor uw initiatief maar één aanvraag in te dienen.
  • In de meeste gevallen krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Wat betekent de Omgevingswet voor u?

  U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe Omgevingsloket. Vanaf dan vindt u op deze website daar meer informatie over. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

  De omgeving betrekken bij uw plannen

  De Omgevingswet vraagt ons om de omgeving te betrekken bij uw plannen. Uw plan kan gevolgen hebben voor uw omgeving. Misschien hebben uw buren zorgen over het uitzicht, geluid of iets anders. Door hun zorgen maar ook goede ideeën met elkaar te bespreken, kunt u het plan beter maken. Op die manier verkleint u de kans op klachten en bezwaren achteraf. Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat, hoe beter. Op de pagina Samen Buurt Maken leest u meer over wat u moet doen als u een plan heeft én leest u wat u mag verwachten als iemand anders in uw buurt een plan heeft.

  Een omgevingsvisie voor de gemeente Lochem

  De gemeente maakt een omgevingsvisie waarin staat beschreven wat de doelen en opgaven zijn voor onze leefomgeving tot 2040. Eind 2020 zijn we begonnen met het maken van een ‘houtskoolschets’. Inwoners, ondernemers en organisaties konden toen online meedenken. Nu is het moment aangebroken om verder te gaan met de omgevingsvisie en nodigen we inwoners, ondernemers en organisaties van harte uit om mee te denken én te praten over hun eigen leefomgeving. Op de pagina Omgevingsvisie leest u hier meer over.

  Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplan

  Vanaf 1 januari 2024 worden de bestemmingsplannen van de gemeente Lochem omgezet naar het (tijdelijke) omgevingsplan. Dit gebeurt van rechtswege, dus vanzelf, als gevolg van de Omgevingswet.  Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan.

  In het omgevingsplan staat welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het omgevingsplan is straks ruimte om per gebied de regels verschillend op te nemen.

  Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 de tijd om een (permanent) omgevingsplan op te stellen. Zij hebben die tijd nodig om al het beleid om te zetten naar een omgevingsplan, maar ook om beleidskeuzes te maken. Wij hebben op 1 januari 2024 daarom nog geen permanent omgevingsplan, maar wel een tijdelijke omgevingsplan. Dit wordt ook wel een omgevingsplan van rechtswege genoemd. Dit tijdelijke omgevingsplan bestaat o.a. uit de nu geldende bestemmingsplannen.

  Plannen die niet passen in de huidige regels

  Op korte termijn gaan wij nog geen gebruik maken van de mogelijkheid om het tijdelijke omgevingsplan te wijzigen. Daarom is het alleen mogelijk om een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) aan te vragen. Hiermee sta je een activiteit toe die nu nog niet is toegestaan in het tijdelijke of permanente omgevingsplan. Een BOPA kunt u aanvragen met een omgevingsvergunning. Het advies is altijd om uw plan eerst in te dienen als vooroverleg. Dan weet u of u plan kans van slagen heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Een vooroverleg en een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

  Let op!

  Nu de Omgevingswet snel dichterbij komt, 1 januari 2024 gaat de wet in, is het sinds 1 september niet meer mogelijk om een bestemmingsplanprocedure te starten voor nieuwe plannen. Heeft u een plan? Neem dan contact op met de gemeente dan bespreken we samen welke mogelijkheden er zijn.

  Wilt u meer weten?