Vanaf 1 januari 2024 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Als gemeente Lochem bereiden we ons voor op deze nieuwe wet.

  Waarom de Omgevingswet?

  De Omgevingswet betekent

  • Eén loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning.
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

  Eén digitaal omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

  Eén omgevingsvergunning

  • In de meeste gevallen hoeft u voor uw initiatief maar één aanvraag in te dienen.
  • In de meeste gevallen krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Wat betekent dit voor u?

  Als u als inwoner of ondernemer van de gemeente Lochem een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Een aanvraag doet u, vanaf 1 januari 2024 met hulp van het nieuwe digitale omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag. Heeft u een idee voor uw leefomgeving? In het digitale omgevingsloket ziet u welke regels er gelden op de locatie waar u het idee wilt uitvoeren en of u een vergunning nodig heeft. Uiterlijk december van dit jaar leest u hier meer informatie over hoe het allemaal precies werkt.

  De omgeving betrekken bij uw plannen

  De Omgevingswet vraagt ons om de omgeving te betrekken bij uw plannen. Uw plan kan gevolgen hebben voor uw omgeving. Misschien hebben uw buren zorgen over het uitzicht, geluid of iets anders. Door hun zorgen maar ook goede ideeën met elkaar te bespreken, kunt u het plan beter maken. Op die manier verkleint u de kans op klachten en bezwaren achteraf. Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat, hoe beter. Op de pagina Samen Buurt Maken leest u meer over wat u moet doen als u een plan heeft én leest u wat u mag verwachten als iemand anders in uw buurt een plan heeft.

  Een omgevingsvisie voor de gemeente Lochem

  De gemeente maakt een omgevingsvisie waarin staat beschreven wat de doelen en opgaven zijn voor onze leefomgeving tot 2040. Eind 2020 zijn we begonnen met het maken van een ‘houtskoolschets’. Inwoners, ondernemers en organisaties konden toen online meedenken. Nu is het moment aangebroken om verder te gaan met de omgevingsvisie en nodigen we inwoners, ondernemers en organisaties van harte uit om mee te denken én te praten over hun eigen leefomgeving. Op de pagina Omgevingsvisie leest u hier meer over.

  Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplan

  Met de komst van de Omgevingswet worden de huidige bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan per gemeente. Alle regels rond de fysieke leefomgeving komen terug in het omgevingsplan dat geldt voor het gehele grondgebied.

  Het omgevingsplan geeft een integrale invulling aan maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie en gaat over meer dan alleen de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp gezondheid. In het omgevingsplan is ruimte om per gebied de regels verschillend op te nemen. In het ene gebied kan heel duidelijk zijn wat is  toegestaan en welke regels daar gelden. In een ander gebiedis het mogelijk om (binnen de landelijke kaders) meer ruimte geven voor initiatieven vanuit de samenleving.

  Ook na de invoering van de Omgevingswet is het mogelijk om af te wijken van het vastgestelde omgevingsplan, door middel van een omgevingsvergunning. Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Wilt u meer weten?