Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten of een ander idee buiten uit te voeren.    

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie en een omgevingsplan waarin je met elkaar afspreekt wát er op wélke plaats in de gemeente mogelijk is. Het maken van dit plan doet Lochem samen met inwoners. Want alleen zij weten goed waar behoefte aan is. Zo zorgen we ervoor dat goede ideeën van inwoners, ondernemers en jongeren een kans krijgen.

Denk mee over de toekomst van de gemeente Lochem

We beginnen met het maken een omgevingsvisie. Een visie over hoe de gemeente Lochem in 2030 er uit zou moeten zien. We hebben een eerste concept, een zogenaamde ‘houtskoolschets’ gemaakt. Onder aan deze pagina kunt u die inzien. We hebben u een aantal vragen gesteld over hoe u de toekomst van Lochem ziet, via een vragenlijst van Lochem Spreekt. Dit onderzoek is uitgevoerd door Moventem.

    Hoe gaat het verder?

    Naast inwoners vroegen we ook de mening van bijvoorbeeld ondernemers, dorpsraden en belangenorganisaties. Dit is voor de gemeente belangrijke informatie om van de ‘houtskoolschets’ een omgevingsvisie te maken. We gaan hiermee aan de slag en het doel is dat er in het voorjaar een ontwerp-omgevingsvisie ligt. Deze omgevingsvisie gaat over alle kernen in de gemeente Lochem. Het plan is om met de ontwerp-omgevingvisie in het voorjaar in de verschillende kernen in gesprek te gaan. Hoe we dat gaan doen hangt af van de coronamaatregelen. Maar uiteraard houden we op de hoogte.

    U kunt ook de houtskoolschets als bladerbare pdf bekijken.

    Achtergrondinformatie

    Bent u geïnteresseerd in hoe de gemeente werkt aan de invoering van de omgevingswet? Lees dan hier de beleidsdocumenten die hiervoor gemaakt zijn.