Vanaf 1 januari 2023 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Als gemeente Lochem bereiden we ons voor op deze nieuwe wet.

  Waarom de Omgevingswet?

  Eén Omgevingswet betekent één loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning. Zo is in één oogopslag duidelijk welke regels op bepaalde locaties gelden en komt er meer ruimte voor ideeën en initiatieven.

  Wat betekent dit concreet voor u als inwoner?

  Als u als inwoner van de gemeente Lochem een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Een aanvraag doet u, vanaf 1 januari 2023, eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden. Heeft u een idee voor uw leefomgeving? In het digitale omgevingsloket ziet u welke regels er gelden op de locatie waar u het idee wilt uitvoeren en of u een vergunning nodig hebt.

  De voordelen van de Omgevingswet op een rij

  Eén Omgevingswet

  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

  Eén digitaal omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

  Eén omgevingsvergunning

  • In de meeste gevallen hoeft u voor uw initiatief maar één aanvraag in te dienen.
  • In de meeste gevallen krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Wilt u weten of het zin heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen voor uw idee? Dan kunt u voordat u een vergunning aanvraagt met ons in overleg gaan over uw idee. U krijgt dan van ons een reactie op uw idee. Wij vertellen u ook wat u allemaal moet aanleveren als u een vergunning aanvraagt.

  Wilt u meer weten over de Omgevingswet?

  Kijk dan op de volgende websites voor meer informatie: