Kleinschalige windmolens

In het beleidskader kleinschalig wind (pdf, 2.520 KB)   uit mei 2019 (geactualiseerd in 2022) staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor kleine windturbines. Het gaat om kleine windturbines met een maximale ashoogte van 33 meter en maximale tiphoogte van 45 meter in het buitengebied en op bedrijventerreinen van de gemeente Lochem. Voor windmolens zonder wieken geldt een maximale hoogte van 33 meter. Het beleid geldt ook voor mini-windturbines of wokkels tot een hoogte van 5 meter boven op het gebouw.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met team milieu, gemeente Lochem, windenergie@lochem.nl, (0573) 28 92 22.