Er zullen meer zonneparken verschijnen in ons landschap. Dit is nodig om te zorgen dat we net zoveel schone energie opwekken als we verbruiken. In de Regionale Energiestrategie maken gemeenten van de Cleantech Regio een stappenplan voor de overgang naar schone energie.

Zelf energie opwekken met zonnepanelen?

Op het dak van uw eigen woning kunt u zelf energie opwekken. Met zonnepanelen maakt u elektriciteit en bespaart u op de elektriciteitskosten. Met zonnecollectoren maakt u warmte en bespaart u op de gaskosten.

Is uw dak geschikt?

Op de Lochemse zonatlas.nl kunt u meteen zien of het dak van uw huis geschikt is voor zonnepanelen of een zonnecollector. Verder zijn er verschillende bedrijven en organisaties die u verder kunnen helpen met een maatwerkadvies.

Vergunning nodig voor zonnepanelen op dak van woning?

U heeft geen vergunning nodig als u panelen of collectoren op het dak van uw woning plaatst. Wel moet u aan een aantal regels voldoen. Een uitzondering is als uw woning een beschermd monument of dorpsgezicht is. Doe de vergunningcheck op omgevingsloket.nl. En lees de regels op de website van de rijksoverheid.

Zonnepanelen op de grond

Bent u van plan om zonnepanelen of collectoren op de grond te plaatsen? Dan gelden er andere regels dan wanneer u de panelen op het dak van uw woning plaatst.

Regels en randvoorwaarden voor zonne-energie

De gemeente gaat werken aan nieuwe regels en randvoorwaarden voor het grootschalig opwekken van schone energie met zon en wind. Dit beleid wordt opgesteld als landelijk de nieuwe regels voor de volksgezondheid zijn vastgesteld voor grote windmolens.

Voor gezamenlijke kleinschalige zonneparken tot een maximum oppervlak van 4 hectare zijn wel mogelijkheden. Hiervoor geldt het beleidskader kleinschalige zonne-energie.

Op 3 oktober 2022 heeft de raad het beleidskader kleinschalige zonne-energie vastgesteld. Een toelichting en het kader zelf vind u hier.

Evaluatie  aanleg eerste zonneparken

In 2018 heeft de gemeenteraad afgesproken onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. Een van de afspraken was, dat er een evaluatie zou plaatsvinden als er voor 100 hectare zonnepark een vergunning is verleend.

De evaluatie is in 2020 gehouden. Onderzoekers van een extern bureau onderzochten hoe het verlenen van de vergunningen is verlopen. Ze bekeken documenten die in het bezit zijn van de gemeente en voerden gesprekken met betrokkenen en aanwonenden. Bekijk hier het rapport en de uitkomsten.

De uitkomsten gebruikt de gemeente om haar beleid voor zonne-energie aan te scherpen. Bekijk hier:

Meer berichten over zonne-energie in de gemeente Lochem

  • Op www.lochem.nl/podcast kunt u luisteren naar een gesprek met de wethouders duurzaamheid en ruimte over de windmolens en zonneparken.
  • In dit fimpje vertellen bewoners over zorgen en kansen door de overgang naar schone energie.