In de Regionale Energiestrategie kijken we naar hoeveel energie onze regio grootschalig kan opwekken en hoe we dit gaan doen. Dit betekent dat we kijken waar er plaats is voor grote zonnevelden en windmolens. In 2020 en 2021 hebben we dit in de Cleantech Regio uitgewerkt tot de RES1.0. En eind november 2021 is de RES1.0 vastgesteld door onze raad.

Cijfertjes, wat staat er in de RES1.0?

De RES 1.0 laat zien dat we verwachten in onze regio in 2030 1,07 TWh duurzame energie op te wekken via wind en zon. Hiervan komt 0,51 TWh van zonnepanelen op daken. Er lag eind 2020 0,05 TWh zon op dak in de regio, maar de ontwikkelingen gaan snel. Zonneparken op land zouden 0,45 TWh moeten opleveren. Dit betekent 600 hectare zonneparken, waarvan meer dan de helft gerealiseerd. Daarnaast moeten windturbines 0,11 TWh opwekken. Dit wordt deels al opgewekt met de drie bestaande windmolens in Zutphen.

De RES1.0 is niet het eindpunt

De vaststelling van de RES1.0 betekende geen eindpunt. Hierna is de regio weer verder gegaan met de RES2.0. Daarin worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt. Deze kunnen leiden tot aanpassingen.

Meer lezen of vragen?

Heeft u naar een vraag aan de gemeente Lochem? Stuur uw vraag naar windenzon@lochem.nl.