De gemeenteraad heeft na enkele aanpassingen ingestemd met het nieuwe beleidskader kleinschalige zonne-energie (pdf, 2.493 KB) . Hieronder leest u meer over de nieuwe regels en voorwaarden.

Zelf energie opwekken met zonnepanelen?

Steeds meer inwoners willen elektriciteit opwekken op eigen dak, erf of grond. Zeker met de hoge energieprijzen van nu. Kleinschalig en lokaal opwekken van hernieuwbare energie is bovendien onmisbaar in de overgang naar een klimaatneutraal Lochem. De gemeente Lochem wil kleinschalige opwek van zonne-energie daarom gemakkelijker maken.

Is uw dak en aansluiting geschikt?

Op de Lochemse zonatlas.nl ziet u meteen of het dak van uw huis geschikt is voor zonnepanelen of een zonnecollector. Is uw dak geschikt, dan is het ook handig om te controleren of u uw stroom nog kwijt kunt. Dit kan op de website van Liander. Op sommige plaatsen zit het netwerk zo vol, dat ook woningeigenaren geen zonne-energie meer kwijt kunnen op het stroomnet. Er zijn verschillende bedrijven en organisaties die u verder kunnen helpen met een maatwerkadvies, zoals LochemEnergie.

Aandacht voor goede inpassing en participatie

Binnen de nieuwe regels en voorwaarden is zeker ook aandacht voor een goede inpassing in de buurt. Zo moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. Er zijn verschillende typen initiatieven mogelijk: zon op gebouw, veldopstellingen zonne-installaties, zon op agrarische erven en kleinschalige collectieve zonnevelden. Aan de omvang zijn grenzen in oppervlakte, type aansluiting en de inrichting. Zo mag een kleinschalig initiatief maximaal 4 hectare groot zijn. Eromheen moet een volwassen beplanting komen. Er gelden ook aanvullende eisen zoals participatie. Dat houdt onder andere in dat initiatiefnemers de buurt op tijd betrekken bij een initiatief en dat de buurt moet kunnen meefinancieren en meeprofiteren van een initiatief.

Zorgvuldige afweging

We willen kleinschalige initiatieven makkelijker maken. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de we eraan meewerken. Het college maakt per aanvraag een zorgvuldige afweging. Dat doet het op basis van de nieuwe regels en voorwaarden. Kleinschalige collectieve zonnevelden van 2 tot 4 hectare legt het college altijd voor aan de gemeenteraad. De raad besluit dan of een plan aan alle voorwaarden voldoet. Voor zonnepanelen in een veld is altijd een omgevingsvergunning nodig. De gemeente kan initiatiefnemers helpen met advies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.