Het klimaat verandert in een verontrustend tempo. Daarom moeten we af van het gebruik van olie, kolen en gas. We besparen energie. En we stappen zo veel mogelijk over op duurzame energie.

Wie bepaalt of ergens een zonnepark of windmolen komt?

In Nederland mag iedereen een plan indienen. Of dat nu is voor een kinderboerderij, een aanbouw aan huis, een zonnepark of een windmolen. Maar niet alles kan, of is wenselijk op elke plek. Daarom werken we aan een nieuwe omgevingsvisie.

Omgevingswet

Vanaf medio 2023 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie waarin de doelen voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd. Ook de gemeente Lochem maakt een omgevingsvisie. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Lochem. Het maken van een Omgevingsvisie doen we samen met inwoners. Meer weten over wat een omgevingsvisie precies inhoudt? Kijk dan op de pagina omgevingsvisie Lochem 

Wie gaat over de vergunning?

Plannen voor een zonnepark of windmolen komen vaak van een grondeigenaar of een ontwikkelaar. De gemeente is meestal de partij die een vergunning afgeeft. Daarbij moeten we wel rekening houden met het beleid van de provincie en het Rijk. De vergunning voor grote windmolens wordt volgens de wet door de provincie afgegeven. In overleg met de lokale gemeente kan de provincie die bevoegdheid aan de gemeente overdragen.

Voor het behandelen van een vergunning, heeft de gemeente beleid (kaders) nodig. Op dit moment heeft de gemeente Lochem beleid voor kleinschalige zonne-energie en kleinschalige windenergie.