Het klimaat verandert in een verontrustend tempo. Daarom moeten we af van het gebruik van olie, kolen en gas. We besparen energie. En we stappen over op duurzame energie, vooral uit zon en wind.

Wie bepaalt of ergens een zonnepark of windmolen komt?

In Nederland mag iedereen een plan indienen. Of dat nu is voor een kinderboerderij, een aanbouw aan huis, een zonnepark of een windmolen. Maar niet alles kan, of is wenselijk op elke plek. Daarom werken we aan een nieuwe omgevingsvisie.

Omgevingswet

Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie waarin de doelen voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd. Ook de gemeente Lochem maakt een omgevingsvisie. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Lochem. Het maken van een Omgevingsvisie doen we samen met inwoners. Meer weten over wat een omgevingsvisie precies inhoudt? Kijk dan op de pagina omgevingsvisie Lochem 

Eigen beleid voor grootschalig energie opwekken met wind en zon

Plannen voor een zonnepark of windmolen komen vaak van een grondeigenaar of een ontwikkelaar. De gemeente is meestal de partij die een vergunning afgeeft. Daarbij moeten we rekening houden met het beleid van de provincie en van het Rijk.

De gemeente maakt ook haar eigen beleid: Het beleidskader Grootschalig energie opwekken met wind en zon. Dit is onderdeel van de Omgevingsvisie van onze gemeente. In dit beleid geven we aan, onder welke voorwaarden we akkoord gaan met een plan voor een windmolen of zonnepark. Als gemeente zien we erop toe, dat alle stappen van plan tot zonnepark of windmolen zorgvuldig gebeuren: Voor ons landschap, de natuur, voor de bewoners die ermee te maken krijgen en voor de toekomstige generaties.

De gemeente heeft eind 2020 en begin 2021 inwoners om hun mening gevraagd over schone energiebronnen tijdens peilingen en bijeenkomsten. We hebben alle informatie hierover voor u verzameld op een aparte pagina: Op weg naar nieuw beleid grootschalig wind en zon. U kunt hier bijeenkomsten terug kijken en de verslagen bekijken. Het komende half jaar verwerken we de inbreng van de avonden en maken we het beleid. De gemeenteraad stelt dit beleid vast.