Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.

U heeft geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. U kunt een bijgebouw op het terrein bij uw woning verbouwen of plaatsen. Buiten de bebouwde kom is het ook mogelijk een woonunit te plaatsen. Er gelden een aantal voorwaarden.

Let op

Voordat u gaat bouwen of verbouwen heeft u de schriftelijke bevestiging van de gemeente nodig, dat aan de voorwaarden voor een mantelzorgwoning wordt voldaan. Deze bevestiging volgt na beoordeling van uw melding.

Wat heb ik nodig?

Een verklaring van de wijkverpleegkundige waaruit blijkt dat de huisvesting ten behoeve van mantelzorg noodzakelijk is.

Hoe vraag ik het aan?

Het is raadzaam om u bij de publieksbalie in het gemeentehuis te laten informeren over de mogelijkheden van huisvesting in verband met mantelzorg.

U kunt ook het formulier invullen (pdf, 204 KB)  en online versturen via het contactformulier of per post.

Let op

  • Een woning voor mantelzorg wordt beschouwd als een nieuwe woning. Omdat er sprake is van een nieuwe woning, wordt hieraan een huisnummer toegekend en zullen er gemeentelijke belastingen worden geheven.
  • Woont u in een rijksbeschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

De mantelzorg stopt, wat nu?

De mantelzorgwoning mag bewoond worden gedurende de periode dat de mantelzorg noodzakelijk is. Nadat de behoefte aan mantelzorg ten einde komt, zal de mantelzorgwoning weer teruggebracht moeten worden in een gebruik als bijgebouw. De aanwezige voorzieningen, die het bijgebouw voor bewoning geschikt maakten, dienen dan te worden verwijderd. Een geplaatste woonunit dient te worden afgevoerd.

Wie mag in een mantelzorgwoning wonen?

Een mantelzorger is bedoeld voor huisvesting van een persoon die mantelzorg ontvangt of een persoon die mantelzorg verleent. De huisvesting is bedoeld voor maximaal één huishouden van maximaal twee personen.

Welke eisen stelt de gemeente aan de mantelzorgwoning?

Noodzaak voor intensieve zorg en ondersteuning

Voorwaarde voor huisvesting in verband met mantelzorg is, dat intensieve zorg en ondersteuning noodzakelijk zijn. Het gaat om zorg die de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. De huisarts of de wijkverpleegkundige kunnen hiervoor een verklaring afgeven. Het kan zijn dat een medewerker van 't Baken contact met u opneemt om de situatie ter plaatste te beoordelen.

Bouwbesluit

Een mantelzorgwoning moet in het kader van veilig wonen voldoen aan de vereisten uit het Bouwbesluit. Daarnaast gelden er voorwaarden ten aanzien van noodzaak en oppervlakte.

Binnen of buiten de bebouwde kom?

Binnen de bebouwde kom is het mogelijk om een bijgebouw bij een woning in te richten of te verbouwen ten behoeve van mantelzorg.

Buiten de bebouwde kom is het ook mogelijk om een woonunit te plaatsen.
Omdat er sprake is van een nieuwe woning, wordt hieraan een huisnummer toegekend en zullen er gemeentelijke belastingen worden geheven.