Lochem-Zwiep

In de kernvisie Wonen Lochem-Zwiep staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, het type woningen en de woningbouwlocatie(s) voor de periode tot 2030.

Wanneer er meer informatie komt over de voortgang van het woningbouwproces in Lochem-Zwiep. Dan vermelden wij dat hier op deze pagina.

Kernvisie Lochem-Zwiep (pdf, 9.959 KB)