Afgelopen periode werkte de gemeente Lochem aan een nieuw mobiliteitsplan. Samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen als ervaren weggebruikers kwam het plan tot stand. De gemeenteraad heeft op 4 juli 2022 het plan vastgesteld. De visie op verkeer en vervoer in dit plan geldt voor de periode tot en met 2030. Daarnaast stelden we een concreet uitvoeringsprogramma op. De gemeente Lochem werkte in dit traject samen met BVA Verkeer. BVA Verkeer is een deskundig bureau met ervaring in de gemeente Lochem.

Mobiliteitsplan Samen op weg

In het mobiliteitsplan Samen op Weg (pdf, 17.730 KB)  leest u de visie op verkeer en vervoer. De informatie die we ophaalden tijdens de inventarisatie in de zomer van 2021, gesprekken die we voerden en de inbreng op de meedenkavonden vormen de basis voor dit plan. We maakten ook een samenvatting van het mobiliteitsplan in een overzichtelijke factsheet (pdf, 1.562 KB) .

Uitvoeringsprogramma Samen op weg

Gekoppeld aan de visie stelden we een concreet en kortlopend uitvoeringsprogramma voor 2022-2024 (pdf, 5.998 KB)  op. We baseren dit uitvoeringsprogramma ook op wat we ophaalden tijdens de meedenkavonden, in gesprekken en in de inventarisatiefase. 

Vragen over het plan

Heeft u vragen over het mobiliteitsplan of het uitvoeringsprogramma? Mail dan naar verkeer@lochem.nl of bel naar (0573) 28 92 22.