De Provincie Gelderland neemt net als gemeente Lochem veel besluiten die invloed kunnen hebben op uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan beleid op het gebied van o.a. natuur, verkeer, bedrijven of duurzaamheid. Dat beleid vertalen de overheden vaak naar plannen. Voor de provincie is dat bijvoorbeeld een Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening, maar ook een natuurbeheerplan. Op deze pagina staat informatie waar u die plannen kunt raadplegen.

Bekijken van provinciale regels, beleid en besluiten

Hieronder zijn een drietal beleidstukken benoemd met de daar bijhorende digitale viewers. U kunt daarmee bekijken wat voor uw adres van toepassing is. Voor meer informatie en andere beleidsplannen en documenten kunt u de website van de provincie Gelderland bekijken.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een brede visie op de toekomst van Gelderland met betrekking tot alle aspecten van ruimtelijke ordening. De omgevingsvisie raadpleegt u via de plannenviewer van Provincie Gelderland.

Omgevingsverordening

In de omgevingsverordening staan alle regels voor de omgang met de buitenruimte en leefomgeving. Deze regels zijn van toepassing op iedereen. De omgevingsverordening raadpleegt u via de plannenviewer van Provincie Gelderland.

Natuurbeheerplan

 Een Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het natuurbeheerplan raadpleegt u via de natuurbeheerplanviewer van Provincie Gelderland.

Blijf op de hoogte

Het beleid van provincie Gelderland wijzigt regelmatig. Om op de hoogte te blijven van wijzingen, besluiten en nieuwe plannen kunt u zich aanmelden voor bekendmakingen in uw buurt. U ontvangt dan actuele berichten over uw buurt per e-mail.