Handig zeg, zo’n ‘Veilig Honk’! Ik fietste zowat op mijn velgen en kwam toen langs een ‘Veilig Honk’. Ik belde natuurlijk effe aan. En jawel hoor, die mevrouw had een fietspomp. Ik kon mijn band even goed oppompen. Nou, ik weet niet of ik anders gewoon op tijd op school had kunnen zijn!’

Wat houdt het project Veilig Honk in?

Veilig Honk adressen zijn adressen langs de fietsroute (pdf, 1.133 KB)  waar scholieren terecht kunnen als zich onderweg problemen voordoen. Het is de bedoeling dat de bewoners van deze adressen eenvoudige en kortdurende hulp bieden, zoals het inlichten van de school, ouders of politie, het oppompen van een platte band, het bieden van een schuilplaats bij noodweer of het plakken van een pleister. Vrijwilligers krijgen van de gemeente een fietspomp, EHBO-trommel, een infoboekje en bandenplakset.

Vrijwilligers

De taak van de vrijwilligers is eenvoudig, maar niet onbelangrijk. Het gaat om het bieden van hulp en veiligheid aan kinderen die aangeven dit nodig te hebben. Het betreft een eenmalige, kortstondige, hulpactie van de bewoner. Bijvoorbeeld het aanbieden van een fietspomp om een lege band op te pompen, het bellen van ouders van de scholier als er wat aan de hand, het plakken van een pleister etc. In de gevallen waar de vrijwilliger geen hulp kan bieden, bijvoorbeeld bij een strafbaar feit, zal de vrijwilliger in eerste instantie een luisterend oor bieden en zo nodig de politie of de school benaderen.

Scholen

Bij de scholen kunnen de vrijwilligers terecht voor het doorgeven van gestrande scholieren of andere meldingen. Het is aan de scholen zelf of zij verdere acties zullen ondernemen op de door de vrijwilliger gedane melding. De schoolleiding wordt gevraagd om nieuwe scholieren uit de gemeente Lochem te informeren over 'Veilig Honk'.

De politie

De politie is weliswaar (ook) een hulpverlenende instantie, maar niet in de eerste plaats en niet als enige in Nederland. Zorgen voor hulp betekent dan ook vaak het doorverwijzen naar de juiste hulpverlenende instanties. Omdat de politie makkelijk bereikbaar is en 24 uur per dag in dienst, kunt u een beroep doen op de hulpverleningstaak van de politie.

Gemeente

De rol van de gemeente is ervoor zorgen dat het geheel organisatorisch goed verloopt.

Het Veilig Honk bord

Het Veilig Honk bord, zoals bovenaan op deze pagina is afgebeeld, heeft merkbescherming van het Benelux Merkenbureau. Dit houdt in dat bij misbruik van de afbeelding juridische stappen kunnen worden ondernomen. Dit geeft een extra waarborg voor de kinderen, je mag niet zomaar een Veilig Honk-bordje ophangen.