Vaak zijn het kleine zaken die leiden tot grote irritaties tussen buren. Soms kunnen door deze irritaties de gemoederen zo hoog oplopen dat een rustig gesprek samen niet meer mogelijk is.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van alle betrokken buren. Ze geven geen oordeel en kiezen geen partij. De bedoeling is dat de buurtgenoten onder begeleiding van bemiddelaars samen hun conflict oplossen. Als buren weer met elkaar praten volgt de oplossing vaak vanzelf.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Voor alle inwoners van de gemeente Lochem die in een conflictsituatie met hun buren zitten of dreigen te komen. U hoeft hiervoor niets te betalen. De verwachting is wel dat u meedenkt en meewerkt aan een oplossing.

Met welke klachten kunt u bij buurtbemiddeling terecht?

U kunt bij buurtbemiddeling terecht voor:

  • conflicten tussen buren of wijkbewoners
  • individuele klachten
  • conflicten die zijn doorverwezen door politie, gemeente of woningbouwvereniging

U kunt buurtbemiddeling inschakelen bij (beginnende) onenigheid over bijvoorbeeld vreemde geuren, auto's in de straat, pesterijen, roddels, overlast van kinderen, overlast van huisdieren, harde muziek en andere geluidsoverlast of  rommel in het trappenhuis of het plantsoen.

Wanneer is buurtbemiddeling niet mogelijk?

Situaties waarvoor buurtbemiddeling niet geschikt is, zijn mishandeling, buitensporige agressie, alcohol- of drugsproblematiek.

Contact

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met de projectcoƶrdinator: