HartslagNu en AED redt levens 

Snelle hulp is van levensbelang als iemand onwel wordt en mogelijk een hartstilstand heeft. In de gemeente Lochem zijn vrijwilligers actief met een reanimatiediploma. Zij hebben zich aangemeld bij HartslagNu. Wij zijn blij met ons uitgebreide en actieve netwerk van vrijwilligers.  

Wat is HartslagNu? 

HartslagNu is een hulpsysteem dat vrijwilligers met een reanimatiediploma oproept. De vrijwilligers kunnen snel iemand reanimeren, totdat de ambulance arriveert.  

Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED), is de kans om te overleven nog groter. 

HartslagNu in onze kernen 

In de gemeente Lochem zijn in verschillende kernen vrijwilligers actief in het netwerk. Zij hebben een aanspreekpunt bij de gemeente Lochem. Hieronder ziet u een overzicht van contactpersonen: 

Contactpersonen HartslagNu per kern 
Kern Organisatie Contactpersoon E-mail 
Almen Vereniging Almens Belang Linda Huisman vab@almen-info.nl 
Barchem Vereniging Contact Barchem Henk Luesink secretariaat@contact-barchem.nl 
Eefde Stichting AED Eefde- Gorssel Machteld Boschloo contact@aedeefdegorssel.nl  
Gorssel  Stichting AED Eefde- Gorssel Carolien van Poecke contact@aedeefdegorssel.nl  
Epse/Joppe Stichting AED Epse-Joppe Dick te Slaa d.j.teslaa@planet.nl 
Exel Belangenvereniging Exel en omstreken Gert Vegter contactaed@exel-beo.nl 
Harfsen Plaatselijk Belang Harfsen/Kring van Dorth Wim Wichers voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl 
Laren Mijn BHV Gijs te Brake info@mynbhv.nl 
Laren Noord Stichting AED Laren Noord Jos Greverink aedlarennoord@gmail.com      
Groot Dochteren Stichting AED Groot Dochteren Gerda Zomer aed2015grootdochteren@gmail.com 
Zwiep Belangenvereniging Zwiep Jacqueline Markerink belangenverenigingzwiep@gmail.com 
Lochem Gemeente Lochem is (tijdelijk) coördinator Veronique Vroege (tijdelijk) v.vroege@lochem.nl 

Aanmelden als vrijwilliger of een AED aanmelden 

Iedereen die kan reanimeren en woont en/of werkt in de gemeente Lochem kan zich hiervoor opgeven. We zoeken ook AED’s van bedrijven, verenigingen, instellingen of particulieren om ons netwerk te vergroten. Deze AED’s worden bij een noodsituatie ingezet. 

Op  HartslagNu.nl.kunt u: 

Informatie 

Meer informatie of vrijwillige inzet in de gemeente Lochem?