Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Hierin staan uw naam, uw adres en een verklaring dat u op dat moment leeft. Het bewijs is 6 maanden geldig. 

Hebt u een bewijs van in leven zijn alleen in Nederland nodig? Dan kunt u een ‘bewijs van in leven zijn’ aanvragen.

Wat heb ik nodig?

Breng een geldig identiteitsbewijs mee en eventueel de brief van de buitenlandse pensioen-instantie.

 

Kosten

Een Attestatie de Vita kost € 16,60.

Als u het nodig heeft voor een buitenlands pensioenfonds dan is het kosteloos, brengt u dan wel de brief van de buitenlandse instantie mee.

Langskomen

Voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn aan de balie kunt u een afspraak maken. U krijgt van ons via de mail een bevestiging van uw afspraak. Uw bewijs van in leven zijn wordt aan de balie direct verstrekt.