Wilt u een horecabedrijf starten en schenkt u géén alcoholische dranken? Dan vraagt u een exploitatievergunning aan. In deze vergunning staan regels die gaan over de openbare orde en veiligheid in en rondom uw bedrijf. Schenkt u wel alcohol in uw bedrijf? Dan vraagt u geen exploitatievergunning aan, maar een drank- en horecavergunning.

Kosten

  • Exploitatievergunning € 264,00
  • Wijzigen van een bestaande exploitatievergunning € 86,30

Aanvragen

U kunt voor meer informatie en de aanvraag contact opnemen met mevrouw M. Hazewinkel of mevrouw C. Groenendijk. Beiden zijn het beste in de ochtend te bereiken op (0573) 28 92 22.

Welke bedrijven hebben een exploitatievergunning nodig?

Daarbij moet gedacht worden aan een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, ijssalon, theetuin, enzovoort. Weet u het niet zeker? Neem dan contact op.

Wanneer wordt een aanvraag geweigerd?

Een aanvraag voor een vergunning wordt in ieder geval geweigerd als:

  • de exploitant of beheerder niet voldoet aan bepaalde gedragseisen;
  • de vestiging of exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;
  • als de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.