Er zijn verschillende organisaties waar u terecht kunt voor advies over zaken die met uw bedrijf te maken hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, het versterken van de regionale economie, het stimuleren van ondernemerschap en zakendoen over de grenzen.

Regio Stedendriehoek (voorheen Cleantech Regio)

Deze kennis- en netwerkorganisatie werkt aan het versterken van de duurzame economische ontwikkeling van onze regio. Dit gebeurt onder andere door verbinding te leggen tussen initiatieven uit onderwijs, ondernemingen en overheid.

Kamer van Koophandel (KvK)

Biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. De wettelijke taken van de KvK zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Ondernemersplein

Informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KvK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

Oost-NL

Versterkt de regionale economie door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Oost-NL werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel.

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ Groep)

Werkt in opdracht van gemeenten in Twente en de Achterhoek en andere overheden. ROZ Groep werkt samen met veel verschillende organisaties, bedrijven en instellingen om ondernemerschap te stimuleren. Biedt actief hulp (vaak gratis) en advies bij vragen, bedrijfsplannen, starten, schulden, impact van ondernemen en kennisoverdracht. Van grote tot kleine bedrijven, van starters tot ervaren ondernemers. ROZ helpt bij alle fasen van het ondernemerschap.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Helpt ondernemers verder op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie.