Bent u ondernemer en doet u zaken met de gemeente? Dan is het goed te weten dat wij algemene inkoopvoorwaarden hanteren. Voor alle aanvragen, aanbiedingen aan en overeenkomsten van de gemeente gelden de Regionale inkoopvoorwaarden Levering en Diensten Stedendriehoek 2017 (pdf, 156 KB) .

Maatschappelijk verantwoord inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente leeft de regels en wetten na die in Nederland en Europa gelden voor aanbesteding. Hiermee wil de gemeente ondernemers rechtvaardig behandelen en eerlijke concurrentie bevorderen. Naast rechtmatig en doelmatig inkopen zet de gemeente in op haar doelstellingen op het gebied van klimaatneutraal, circulair, social return en kansen voor het (lokale) MKB.

De uitgangspunten voor inkoop en aanbesteden vindt u in het document Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Lochem 2017 (pdf, 787 KB)  en in de Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Kadernota 2019-2023 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (pdf, 157 KB) 

Social Return

De gemeente Lochem wil zich samen met het bedrijfsleven inzetten voor meer sociale werkgelegenheid in Lochem, dit noemen we social return.  Ook in onze gemeente wonen mensen die moeite hebben om werk te krijgen en te behouden. Om hen te helpen is het belangrijk dat er werkgevers zijn die zich voor deze mensen willen inzetten. De gemeente hanteert daarom in haar aanbestedingen bepalingen voor social return.

Social Return biedt niet alleen mogelijkheden voor werknemers. Het is ook aantrekkelijk om als werkgever te investeren in mensen die wat meer begeleiding nodig hebben in hun werk.

Door Social Return slim aan te pakken investeren werkgevers in:

  • Het aantrekken en scholen van gemotiveerd personeel
  • Het voeren van een maatschappelijk verantwoord beleid dat past bij uw organisatie
  • Het voldoen aan de Banenafspraak om werkplekken te realiseren voor mensen met een beperking
  • Het krijgen van een betere positie bij het verwerven van overheidsopdrachten

We gaan altijd met de opdrachtnemer in gesprek over de invulling van de Social Returnverplichting. We geven duidelijke handvatten en bieden flexibiliteit om de Social Returnverplichting goed uit te voeren. Meer informatie vindt u op de pagina Social Return Expertisecentrum op de website van het Werkcentrum Veluwe Stedendriehoek.

Inkoop sociaal domein - Wmo

De gemeente Lochem werkt samen met 7 andere gemeenten om de Inkoop en aanbesteding uit te voeren  en ook de kwaliteit van de zorg te borgen. Dit wordt uitgevoerd door een regioteam vanuit ZorgregioMidden IJssel  in opdracht van de 8 gemeenten (Lochem, Zutphen, Voorst, Brummen Apeldoorn, Epe Heerde en Hattem). Het regioteam voert taken uit op het gebied van inkoop, monitoring, accountmanagement en contractbeheer.  Meer informatie kunt u vinden op de website van de zorgregio: www.zorgregiomijov.nl.

Meer informatie

Vragen?

Vragen op het gebied van inkopen en aanbesteden kunnen worden gesteld via inkoop@lochem.nl