Pootrecht is het recht dat grondbezitters hebben om in eigen bezit bomen te planten en te rooien in de gemeenteberm. Als u pootrecht heeft, meld dit dan bij de gemeente. De gemeente kan hier dan rekening mee houden bij het uitvoeren van onderhoud.

Wat houdt pootrecht in?

Als u pootrecht heeft dan mag u:

  • bomen planten en vellen in de openbare berm. Daarvoor gelden bepaalde regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, Boswet en het bestemmingsplan.
  • het hout of de vruchten van de boom oogsten.
  • schade aan de boom verhalen op de veroorzaker. Denk daarbij aan schade die is ontstaan door bijvoorbeeld maaien.

Verder moet u:

  • de bomen goed onderhouden. U moet de boom regelmatig controleren en onderhouden om schade of letsel te voorkomen.

Dat betekent dat u de bomen met regelmaat laat controleren op veiligheid en gezondheid door een gediplomeerd deskundige. Die controle kan aangeven dat u maatregelen moet treffen. Als de eigenaar de bomen niet goed beheert en onderhoudt, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel.

Als de controle aangeeft dat u een boom moet rooien, vellen of planten, dan mag dat alleen met een omgevingsvergunning. Regels hiervoor staan in APV, bestemmingplan of Boswet.

Wat heb ik nodig?

Als u pootrecht heeft, dan staat dat in een notariƫle akte van levering, een uittreksel van het kadaster of een brief van de gemeente. Een toezegging van de vorige eigenaar is als bewijs van pootrecht onvoldoende.

Heeft u pootrecht, stuurt u dan het document waarin dat beschreven staat toe aan de gemeente Lochem, ter attentie van Francien van Gils.

Twijfelt u of u pootrecht heeft, dan kunt u gegevens opvragen bij het kadaster. Het Kadaster kan op uw verzoek een erfdienstbaarhedenonderzoek doen. Aan zo'n onderzoek zijn wel kosten verbonden.

Wat kost het?

De kosten van een Erfdienstbaarhedenonderzoek zijn terug te vinden op de site van het Kadaster: Productbeschrijving erfdienstbaarhedenonderzoek

De kosten voor dit onderzoek zijn voor uw eigen rekening, deze kunt u niet verhalen bij de gemeente.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt gegevens opvragen bij het kadaster. Het Kadaster kan op uw verzoek een erfdienstbaarhedenonderzoek doen. Voor meer informatie en het direct online het onderzoek aanvragen kunt u terecht op de site van het kadaster.

U kunt uw documentatie over uw pootrecht sturen aan Francien van Gils. Dit kan per post of met het contactformulier.