In juni 2006 is door de gemeenteraad de Groenvisie (pdf, 2.024 KB)  vastgesteld. In deze groenvisie staat het groenbeleid voor de komende tien jaar.

Eenheid in uiterlijk en beheer van beplanting

Na samenvoeging van de voormalige gemeenten Gorssel en Lochem was de wens om het gemeentelijk groen op dezelfde manier aan te leggen en te onderhouden binnen de bebouwde kommen. Dit betekent eenheid in uiterlijk en beheer van beplanting in de nieuwe gemeente Lochem.

Beleid voor toekomstige plannen

Deze groenvisie dient niet alleen als beleid bij het groenbeheer in de toekomst, maar zal ook voor stedenbouwkundige uitbreidingen, het afstootbeleid, uitbreiding van ecologisch beheer en het bomenbeleid handvatten bieden.

Groen Lochem

Deze groenvisie geeft een groen toekomstbeeld voor de gemeente Lochem. Groen Lochem, duidelijk en herkenbaar!