Biodiversiteit is de rijkdom aan soorten planten en dieren.  Lokale initiatieven laten zien dat de natuur veerkrachtig is en dat kleine ingrepen al een groot positief effect kunnen hebben. We willen als gemeente iedereen stimuleren om te helpen om de biodiversiteit te behouden. 

Wat heb ik nodig?

Voorwaarden voor deelname

 • Het initiatief draagt bij aan het bevorderen van de biodiversiteit in de gemeente Lochem.

Het is een initiatief voor:

 • natuur-, groen- en landschapsbeheer of natuurinrichting (in kernen en buitengebied);
  • en/of natuureducatie en voorlichting;
  • en/of vrijwilligerswerk/inzet voor biodiversiteit.
 • Er moet voor het initiatief draagvlak zijn in buurt. De initiatiefnemer zorgt hiervoor.
 • Initiatiefnemer kan één keer per kalenderjaar gebruik maken van deze subsidie en ontvangt geen andere subsidie voor het project.
 • Individuele activiteiten in particuliere tuinen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Hiervoor neemt de gemeente samen met inwoners actie. Voorbeelden van publieksacties zijn het ontstenen van tuinen, kortingsacties op regentonnen en ophangen van vogel- en vleermuiskasten. Een groep inwoners kan wel samen een initiatief indienen.
 • De initiatiefnemer draagt zelf 15% bij van de totale (materiële) kosten.

Wie kan aanvragen?

De subsidie is aan te vragen door inwoners(groepen) en lokale organisaties.

Uitvoering

 • Een gemeentelijke werkgroep bekijkt uw projectvoorstel en begroting. We beoordelen de bijdrage aan biodiversiteit. Ook  de maatschappelijke waarde van uw initiatief wegen we mee. Binnen 3 weken na indiening nemen wij contact met u op.
 • Uitkering van de vergoeding gebeurt achteraf. Dat gebeurt op basis van facturen van gemaakte kosten voor het uitvoeren van het project. Door u of anderen gemaakte uren voor het project zijn op vrijwillige basis. Daarvoor krijgt u geen subsidie. Meerkosten op het ingediende projectvoorstel kunnen we niet vergoeden.
 • Initiatiefnemer draagt in overleg bij aan publiciteit over het project.

Hoeveel budget is beschikbaar?

Het totale subsidiebudget voor de regeling voor 2022 is € 15.000. Op is op.

Meer informatie

Voor subsidie voor aanleg, herstel of wegwerken van achterstallig onderhoud aan landschapselementen in het buitengebied vindt u informatie op de pagina Landschap.

Bij vragen kunt u contact opnemen met f.vangils@lochem.nl of w.halfwerk@lochem.nl