"De aanmeldingstermijn voor deze actie is gesloten. Afgelopen winter ontvingen 480 inwoners en organisaties die zich aanmeldden een boom. Mooi dat er zoveel interesse is!"

Grondeigenaren in de gemeente Lochem konden gratis een boom aanvragen! Dit kon ook in de dorpskernen door inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen. Daarmee willen we de gemeente Lochem nog groener maken en de biodiversiteit versterken. De aanvraagperiode liep van 1 oktober tot en met 1 november. 

Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie voor de gemeente. In het buitengebied levert en plant ‘t Onderholt in overleg met u een boomsoort, die past bij bodem, waterhuishouding en landschap.

’t Onderholt neemt in de weken na de uiterste aanmelddatum contact met u op. In het buitengebied plant ‘t Onderholt de bomen vanaf half december tot en met januari. Dan maken de bomen de meeste wortels aan en op slaan de bomen het beste aan.  Het ophalen van de bomen voor in de kernen kan op zaterdag 16 december, op verschillende locaties binnen de gemeente Lochem.

Voorwaarden

 • De boom krijgt genoeg ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom. Het is een wettelijke eis de boom minimaal 2 meter van de eigendomsgrens te planten.
 • U zorgt voor een goede groeiplaats, waar nodige bemesting en verzorging van de boom. U beschermt de boom onder andere tegen vee en u geeft ze voldoende water. Tegen een kleine bijdrage kan ‘t Onderholt een raster rond de boom aanbrengen om de boom tegen vee te beschermen. Informatie over groeiplaatsverbetering, planten en nazorg ontvangt u bij aflevering of ophalen. 
 • De boom komt niet in bestaande beplantingen of verhardingen. Hij mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
 • De gemeente betaalt de kosten van de boom en in het buitengebied ook de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar en de boom is eigendom van de grondeigenaar na het planten.  
 • Deelnemers die niet eerder met deze actie hebben meegedaan krijgen voorrang op deelnemers die in 2021 en 2022 meededen.

Beschikbare boomsoorten

De bomen die we beschikbaar stellen zijn jonge bomen van een kleine maat met een blote wortel of kleine kluit. Deze bomen doen het over het algemeen beter dan bomen van een grotere maat. En ze kunnen hierdoor handmatig worden geplant. Belangrijk is wel dat de blote wortel bij vervoer en opslag goed wordt beschermd tegen uitdroging. Hieronder staan de beschikbare boomsoorten.

Grote bomen voor in het buitengebied of voor in grote tuinen

1e  grootte > 15 meter

 • Winter, zomer of Hollandse linde
 • Winter- of zomereik
 • Tamme kastanje
 • Witte of zwarte populier
 • Walnoot
 • Groene beuk
 • Ruwe of zachte berk
 • Zoete kers

Kleinere bomen voor in het buitengebied of voor in kleinere tuinen

2e grootte 8-15 meter

 • Peer eetbaar (hoogstam en laagstam)
 • Lijsterbes
 • Krent
 • Knotwilg

3e grootte < 8 meter

 • Appel eetbaar (hoogstam en laagstam)
 • Mispel
 • Gele kornoelje
 • Knotwilg

Meer informatie over eigenschappen en standplaats: bomenbieb.nl/alle-boomsoorten/

Wilt u graag advies?

Bijvoorbeeld over welke boom bij uw locatie past? Neem dan contact op met Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt via info@onderholt.nl. Wij vragen u om uw contactgegevens achter te laten en te vermelden dat het om de actie ‘n boom mot kunn’n Lochem gaat. U wordt dan teruggebeld. 

Wilt u meer dan één boom planten?

Dat is geweldig. U kunt vanaf 1 januari 2024 met subsidie ook andere beplanting aanplanten die bijdraagt aan het landschap en de biodiversiteit. We vragen dan wel een kleine eigen bijdrage. Op de pagina Landschap leest u meer over deze subsidie en de voorwaarden.