23 maart

De gemeenteraad bespreekt tijdens de politieke avonden op 3 en 11 april de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Inwoners en organisaties kunnen op 3 april de gemeenteraad laten…

22 maart

Vandaag heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie twee vliegtuigbommen onschadelijk gemaakt op het oefenterrein van Defensie in Lochem. De twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog van elk…

21 maart

Er komen in de openbare ruimte binnen de gemeente Lochem dit jaar 13 laadpalen voor elektrische auto’s bij. De gemeente heeft de verplichting om jaarlijks op minimaal twaalf locaties zogenoemde…

21 maart

Berkelbode

21 maart

Zaterdag 18 maart was het de landelijke Opschoondag. Meer dan 200 vrijwilligers in de kernen Epse, Gorssel, Eefde, Almen, Laren, Exel, Lochem en Barchem meldden zich aan om zwerfafval op te ruimen.…

21 maart

Provincie Gelderland heeft samen met gemeente Lochem en gemeente Deventer 5 verkeerskundige varianten bedacht voor het wegvak Epse-A1. Dit om het verkeer op de Deventerweg (N348) tussen Deventer, de…

21 maart

De jeugd groeit op met het gebruik van een smartphone en social media. Jonge fietsers met een mobieltje in de hand zien we dan ook helaas regelmatig terug in het straatbeeld. Dit is levensgevaarlijk.

21 maart

Van 27 tot en met 30 maart 2023 loopt u de kans om militairen van de Koninklijke Landmacht tegen te komen in onze gemeente. De militairen houden een oefening waarbij verkenningsgroepen getraind…

17 maart

Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats.

15 maart

Woensdag 15 maart 2023 kozen inwoners de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De voorlopige uitslagen zijn bekend.

14 maart

Berkelbode

14 maart

In 2023 staan er in en rondom stad Lochem de nodige wegwerkzaamheden op de agenda. Het gaat om zowel gemeentelijke als provinciale verkeersprojecten. De gemeente Lochem trekt hierin samen met alle…

14 maart

Van 20 tot en met 22 maart 2023 loopt u de kans om militairen van de Koninklijke Landmacht tegen te komen. Zij beoefenen hun vaardigheden in onze gemeente.

14 maart

Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Woensdag 9 maart plaatsten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de…

14 maart

Dinsdag 21 maart is het de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Het doel van deze dag is om de bewustwording over racisme en discriminatie te vergroten. De gemeente Lochem staat voor een…

14 maart

"Mijn grote dank en waardering gaat naar u uit." Dinsdag 7 maart bedankte burgemeester Sebastiaan van 't Erve gastgezinnen die Oekraïners opvangen.

14 maart

Op woensdag 29 maart organiseert Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth een thema-avond over het verduurzamen van uw woning.

14 maart

Op steeds meer bomen in onze gemeente hangen nestkasten. Een mooie ontwikkeling die helpt bij het op peil houden van de vogelstand. Veel van deze nestkasten zijn speciaal gemaakt voor mezen. En dat is…

14 maart

Dankzij de slimme bandenpompen in Eefde en Lochem hebben automobilisten en motorrijders in onze gemeente al flink wat brandstof kunnen besparen. Geen overbodige luxe in tijden van hoge…

10 maart

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart zetten vrijwilligers uit het hele land zich in tijdens NLDoet. Samen met andere vrijwilligers hielp het college van de gemeente Lochem bij de dagbesteding van het…