5 juni

Meer dan 1,4 miljoen gezinnen in Nederland hebben flinke financiële problemen of lopen kans die te krijgen. Het kabinet wil dit aantal graag terugdringen én het taboe op het hebben van schulden...

5 juni

Hoe ziet het plan eruit voor de Gorsselse accommodaties? Welke varianten zijn mogelijk? En wie bepaalt welke variant het wordt? Hebben inwoners van Gorssel daar invloed op? Daar zijn veel inwoners van...

5 juni

Berkelbode

30 mei

De chicane aan de Barchemseweg in Lochem, ter hoogte van de Hessenweg, wordt aangepast. De afgelopen jaren zijn er bij de chicane ongelukken gebeurd. De chicane voldoet aan de inrichtingseisen, maar...

30 mei

De pilot alternatief vervoer wordt verlengd met één jaar. Dit heeft het college van B&W besloten. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen sinds maart 2018 gebruik maken van een 4-persoons elektrische...

29 mei

Berkelbode

28 mei

Lock to Twente (L2T) richt in opdracht van gemeente Lochem de Kapperallee opnieuw in. De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed en aan fase 3 wordt momenteel...

28 mei

LochemEnergie is op zoek naar een enthousiaste vrijwilligers die energiecoach wil worden. Dat betekent dat je met enige regelmaat energiegesprekken van 1-2 uur voert bij mensen thuis in de gemeente...

28 mei

Sinds 2016 zamelt Circulus-Berkel in de gemeente Lochem boeken, E-goed, speelgoed en textiel huis aan huis in met de BEST-tas. Omdat het gebruik van de BEST-tas in 2018 terugliep, is in maart 2019 de...

26 mei

Op 23 mei waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. In onze gemeente ging 50,40% van de kiezers stemmen. Landelijk stemde 41,2%. In 2014 was de opkomst in Lochem 45,97%.

24 mei

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan krijgt Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth op zaterdag 25 mei 2019 een Koninklijke Erepenning. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikt rond...

23 mei

Lochem werkt! is de nieuwe Economische Agenda van de gemeente Lochem voor de periode  2019 - 2022. Ondernemers willen dat de gemeente lef toont en flexibel en innovatief is. De Economische Agenda...

23 mei

Ondernemers en de gemeente. Twee werelden met vaak hetzelfde doel. Een sterke economie en een gemeente waarin het prettig leven, wonen en recreëren is. Om het contact tussen ondernemers en de gemeente...

23 mei

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Lochem krijgt steeds meer gezicht. Er is een voorzitter en er zijn 9 leden. Zij kozen 3 onderwerpen waarmee ze als eerste aan de slag gaan.

22 mei

PlusOV heeft bij de aanbesteding voor het leerlingenvervoer, het Wmo-dagbestedingsvervoer en het Jeugdwetvervoer de opdracht definitief gegund aan de taxibedrijven Munckhof uit Horst, Pever uit...

21 mei

Berkelbode

21 mei

Het stadsreliëf van Lochem is vanaf nu in volle glorie te bewonderen. Tot de bronzen sculptuur een plek krijgt op de Markt, staat zij in de hal van het gemeentehuis. Hof van Gelre schenkt het reliëf...

21 mei

Vorige maand zijn de maaiwerkzaamheden van start gegaan. Op dit moment worden onder meer de gemeentelijke gazons, trapvelden, wadi’s en de grotere velden van de gemeentelijke begraafplaatsen gemaaid....

15 mei

Berkelbode

8 mei

Berkelbode