16 april

Al heel lang zijn er roekenkolonies in en rond Lochem. Met name de kolonie rondom de Westerwal is zo gegroeid, dat de vogels overlast veroorzaken. Daar zijn nu 175 nesten. De roeken poepen en maken...

16 april

Wat houdt de Adviesraad Sociaal Domein in en wat willen ze bereiken voor het einde van dit jaar? Wim Koch is de nieuwe voorzitter van de adviesraad en neemt u aan de hand van zeven vragen mee in de...

11 april

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek tot het bergen van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. Het wrak van een Engelse jachtbommenwerper, met zeer waarschijnlijk de...

9 april

Berkelbode

2 april

Berkelbode

27 maart

Berkelbode

27 maart

Woensdag 20 maart kozen inwoners de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De definitieve uitslagen van de Provinciale...

25 maart

Op 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats. De definitieve uitslag in de vorm van processen-verbaal N10 en N11 voor de gemeente Lochem is als...

22 maart

Woensdag 20 maart kozen inwoners de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De voorlopige uitslagen van de Provinciale...

19 maart

Berkelbode

12 maart

Berkelbode

6 maart

Berkelbode

27 februari

Berkelbode

20 februari

Vanaf januari 2019 bestaat de Adviesraad Sociaal Domein uit zeven kandidaatleden, een adviseur en een procesbegeleider. De adviesraad is nu nog in ontwikkeling. In april start de Adviesraad met een...

20 februari

Berkelbode

20 februari

Staat het adres van uw vereniging of maatschappelijke organisatie in het adressengedeelte van de digitale gemeentegids van Lochem? Dan is het goed te weten dat Akse Media, de officiële uitgever van de...

13 februari

Berkelbode

5 februari

Berkelbode

5 februari

Wij doen ons best om te zorgen voor een website met begrijpelijke en juiste informatie. Sinds kort hebben de meest bezochte webpagina’s een knop ‘uw mening’. Hiermee kunt u als bezoeker van...

29 januari

Berkelbode