1 februari

Inwoners van de Lochemse wijk Berkeloord hebben veel teweeg gebracht. 26 januari keek de internationale energiewereld opnieuw met belangstelling naar Lochem. Alliander organiseerde het Waterstof…

31 januari

Vanaf februari verstuurt Tribuut belastingcentrum de jaarlijkse aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen. Wilt u liever het aanslagbiljet digitaal ontvangen? Lees hieronder hoe u dat kunt doen.

31 januari

De gemeente wil een beter beeld van de landbouwsector krijgen. Daarvoor laten we een onderzoek uitvoeren. Zo krijgen we in beeld hoe we de agrarische sector goed kunnen begeleiden. Het is ook een…

31 januari

Hoe zorgt een boer voor eten, landschap en natuur? En wat kunt u daar als bewoner of consument zelf in betekenen? Welke keuzes maakt u en tegen welke dilemma’s loopt u aan? In ‘natuurlijke gesprekken’…

31 januari

Pure Energie, Walow BV en LochemEnergie hebben een idee voor een windpark in Exel. Het gaat om het gebied tussen Papenslagweg en Bolksbeek, tegen de gemeentegrens met Hof van Twente. Het bedrijf…

26 januari

Pure Energie gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar windmolens in Exel. Het gaat om het gebied tussen Papenslagweg en Bolksbeek, tegen de gemeentegrens met Hof van Twente. Het bedrijf informeert…

24 januari

Woensdag 18 januari plantte wethouder Lex de Goede de ‘eerste boom’ van de actie 'Een boom mot kunn'n'. Hij deed dat bij de heer Ribbink in Laren. Komende weken volgen nog 226 bomen! Leuk detail: De…

24 januari

Op 18 januari was de aftrap van het Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek. Acht Achterhoekse gemeentes, waaronder Lochem, bieden ondernemers in de verblijfsrecreatie een programma dat hun…

24 januari

Middelgrote gemeenten willen graag minstens 65.000 woningen bouwen en kunnen dat vaak sneller en goedkoper dan grotere gemeenten”, dat stelt burgemeester Sjoerd Potters, voorzitter van het…

23 november

Wilt u weten waar in de gemeente het geld naartoe gaat?

 

3 november

Sterke prijsstijgingen van bouwkosten leiden opnieuw tot hogere kosten voor de nieuwe school in Laren. Om nieuwbouw mogelijk te maken, zijn daarnaast aanpassingen nodig aan de bestaande inrichting van…

23 augustus

Word vrijwilliger voor de vleermuizenwerkgroep. In onze gemeente hebben we veel vleermuizen en  vleermuissoorten. Heel belangrijk, want vleermuizen zijn nuttig. Ze vangen veel insecten. Daarom zijn ze…

26 juli

Informatieavond op 19 september in Hoeflo. Hoe bespaart u energie en hoe zorgt u ervoor dat u torenhoge energierekening omlaag gaat? Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) houdt samen met de…

10 juni

In onze gemeente is dringend behoefte aan passende huisvesting voor mensen die door welke situatie dan ook op korte termijn een woning nodig hebben. Gemeente en woningcorporaties Viverion en IJsseldal…

10 mei

Lochem is een gemeente met veel actieve ‘groene’ vrijwilligers. Deze vrijwilligers(groepen) zetten zich bijvoorbeeld in voor het beheer en onderhoud van landschapselementen, het tellen van patrijzen…

10 mei

De schoolbesturen werken samen met de gemeente aan een nieuw gebouw voor de Braninkschool, de Prins Willem Alexanderschool en voor Bartiméus Speciaal Onderwijs. Deze scholen komen onder één dak aan de…

21 maart

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Lochem is definitief. Het Centraal Stembureau stelde de uitkomst vanmorgen vast. Daarin zijn geen wijzigingen ten opzichte van de voorlopige uitslag. In…

17 maart

Gedetailleerde voorlopige uitslagen per stembureau.

17 maart

De voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Lochem is bekend. 

15 februari

In deze rubriek leest u elke maand een zeer kort verhaal van een jongere uit onze gemeente. Als ode aan gemeenteschrijver A.L. Schrijver die in de zomer van 2021 overleed.