De gemeente wil een beter beeld van de landbouwsector krijgen. Daarvoor laten we een onderzoek uitvoeren. Zo krijgen we in beeld hoe we de agrarische sector goed kunnen begeleiden. Het is ook een waardevolle basis voor de gebiedsplannen van het Gelders programma Landelijk gebied. En uiteraard vertalen we de resultaten in eigen beleid, zoals de omgevingsvisie. Adviesbureau Aveco de Bondt voert het onderzoek uit.

Het onderzoek van de gemeente geeft inzicht in de waarden van de Lochemse landbouw.

De hoofdvraag van het onderzoek is het in kaart brengen van het nu en de toekomst van de agrarische sector. Het gaat om algemene gegevens zoals het aantal bedrijven, oppervlakten en de vergunningen. Maar ook over hoe het met de ondernemer gaat, de bedrijfsopvolging, de nieuwe uitdagingen en innovaties. Ook is er aandacht voor de mens achter de ondernemer. Verder is de gemeente benieuwd naar de hindernissen die boeren ervaren en hoe ze aankijken tegen de verandering naar een kringlooplandbouw die rekening houdt met de natuur.

Inzicht en concreet maken

Het onderzoek geeft inzicht in de waarden van de Lochemse landbouw en maakt ze tastbaar. Het geeft ook inzicht in wat de gemeente en andere partijen voor de sector kunnen doen. Verder helpt het om de rol van de gemeente concreter te maken. En is het een vertrekpunt voor bijvoorbeeld een uitvoeringsagenda of de omgevingsvisie. Tenslotte kan het helder maken voor elke thema’s meer onderzoek nodig is.

Gesprekken aan keukentafel

De gegevens komen uit openbare databanken en halen we op via keukentafelgesprekken met boeren, ondernemers en verschillende ketenpartijen. Daarvoor ontvangen zij persoonlijk een uitnodiging. Tijdens de keukentafelgesprekken informeert Aveco de Bondt de betrokken boeren over de bestaande hulp die de gemeente biedt. Bijvoorbeeld de maatwerkgesprekken, het ROZ, het Baken of de MKB manager. De raad heeft het college gevraagd om keukentafelgesprekken te voeren. Daar geven we nu in combinatie met het onderzoek invulling aan.

Resultaten

Het onderzoek is gestart en volgens de planning is het juli dit jaar klaar. De resultaten van het onderzoek komen in een rapport. Ze zijn ook via een digitaal dashboard in te zien. Via bijeenkomsten delen we de uitkomsten met de betrokken partijen, de gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente.

 

 

Deel dit artikel