Spouwmuurisolatie is een snelle en betaalbare isolatiemethode voor veel woningen. Maar in de spouwmuur kunnen vleermuizen of andere beschermde dieren wonen en dan geldt de Wet Natuurbescherming. Zonder zorgvuldig onderzoek mag u de spouw niet isoleren. Daarom geeft de gemeente geen subsidie voor spouwmuurisolatie als er geen onderzoek gedaan is of er dieren in de spouw wonen. Maar op dit moment is het moeilijk om aan de wet te voldoen. Vaak is het dus beter om met spouwmuurisolatie even te wachten.

foto van vleermuis in de spouwmuur

Spouwmuurisolatie kan schadelijk zijn voor dieren die in de spouw leven. Onder andere vleermuizen en huismussen kunnen knel komen te zitten, stikken of hun verblijfplaats verliezen. Omdat deze dieren beschermd zijn in de wet, is dat verboden.

Vooronderzoek (of quickscan)

Op dit moment is er maar één manier om aan de Wet natuurbescherming te voldoen. Een ecoloog moet de woning bekijken en oordelen of er beschermde dieren in de spouw kunnen leven. Als blijkt dat er vleermuizen of vogels in kunnen leven is meer onderzoek nodig.

Blijkt uit het vooronderzoek dat er zeker geen beschermde diersoorten in de spouw leven? Dan kunt u zonder ontheffing isoleren. De isolatiemaatregel komt dan ook in aanmerking voor subsidie.

Uitgebreid onderzoek

Is er meer onderzoek nodig? Dan kunnen die kosten oplopen tot duizenden euro’s. Ook is het lastig om ecologisch onderzoek snel te laten uitvoeren, omdat er een tekort is aan ecologen. Daarom is het op dit moment moeilijk om aan de wet te voldoen.

Alternatief voor het ecologische onderzoek

Omdat de huidige situatie zo ingewikkeld is, werkt de gemeente aan een alternatief. Met de provincie Gelderland bespreken we op welke manier wel aan de Wet natuurbescherming kan worden voldaan, zonder dat onderzoek en ontheffingen nodig zijn voor elke woning. Wij verwachten dat we hier in 2024 meer over weten. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke subsidie woningisolatie raden wij dus aan om te wachten met spouwmuurisolatie. Andere maatregelen om uw woning te isoleren kunnen dus wel gewoon subsidie krijgen.

Deel dit artikel