Inwoners hebben in de afgelopen maanden een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente Lochem: De opwek van duurzame energie met wind en zon is belangrijk, maar een deel van hen zet vraagtekens bij het tempo. Ook moet er meer aandacht zijn voor zon op dak. De gemeente neemt dit signaal ter harte.

De gemeente heeft de afgelopen maanden gebruikt om inwoners naar hun mening te vragen over de overgang naar schone energie. Zij wilde weten welke voorwaarden inwoners stellen aan wind- en zonne-energie op ons grondgebied. Velen gaven gehoor aan de oproep om mee te denken: 1250 mensen deden mee aan de flitspeiling in november en december en 265 mensen namen deel aan de digitale inwoneravonden in februari. Tijdens een terugkomavond op 24 maart, gaf wethouder Henk van Zeijts tekst en uitleg over wat de gemeente heeft gedaan met alle uitkomsten. Ook deze digitale avond was goed bezocht met 115 deelnemers.

Tempo bijstellen

De rode draad uit alle reacties is dat de gemeente meer tijd moet nemen om samen met de inwoners goede afspraken te maken over de overgang naar schone energie. Ook moet de gemeente niet voorop willen lopen en te hoge ambities hebben. Goed is goed genoeg. Daarnaast vinden inwoners dat er nu niet voldoende aandacht is voor zonnepanelen op daken.

Het college is van plan om het tempo bij te stellen. In een nieuw beleidskader zon en wind beschrijft de gemeente de omvang van de volgende stap in de overgang naar schone energie. Ook komen in het beleidskader de voorwaarden aan zonneparken en windmolens.
Wethouder Henk van Zeijts van duurzaamheid: “Wat mij opviel is de grote betrokkenheid bij onze inwoners. Mensen vinden duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering belangrijk. Maar het behouden van ons mooie landschap vinden zij minstens zo belangrijk. Die betrokkenheid is veel waard en willen wij zeker op dit thema vasthouden.”

De gemeente heeft de opmerkingen en meningen van bewoners vertaald in vier hoofdpunten:

1. We verlagen ons tempo

Lochem doet ‘wat moet’, maar niet meer. We leveren als Lochem ons aandeel in de 35 TWh die landelijk wordt gevraagd voor wind en zon op land. Dat betekent 0,03 TWh uit windenergie (bijvoorbeeld 4 windmolens van 3 MW) en 0,12 TWh uit zonne-energie (netto 100 hectare zonnepark). Zonne-energie willen we voor een groot deel uit zon op dak halen. Het zijn voorlopige getallen, omdat er ook nog een regionaal proces loopt (Regionale Energiestrategie). De gemeenteraad beslist uiteindelijk over elke stap.

2. We zetten meer in op zon op dak

Een groot deel van de energie opwekken met zon op dak achten we haalbaar, maar het is ook ambitieus. In de praktijk blijkt zon op dak namelijk vaak lastig vanwege aansluiting op het net, bezwaren van verzekeraars, verhuurders en hypotheekverstrekkers, dakconstructie en elektriciteitsprijs. Ook is onderzoek naar opslag noodzakelijk. Dit vraagt om een krachtig signaal naar de landelijke overheid om wettelijke randvoorwaarden te veranderen. En het vraagt lokale actie van gemeente, energiecoöperatie, inwoners en bedrijven.

3. Er komt een voorstel aan de gemeenteraad voor één beleidskader grootschalige energieopwek

We beperken dit tot één windproject (ongeveer 12 MW) en één of twee zonneparken op land. Per project sturen we op de grootste maatschappelijke meerwaarde oftewel de minste schade. Als de projecten zijn vergund, evalueren we het beleid voor er nieuwe projecten mogelijk zijn.

4. Mogelijk stellen we een denktank met inwoners of een burgerberaad in.

Met het voorgestelde pakket dekken we ongeveer een derde van onze toekomstige behoefte aan elektriciteit. Daarbij gaan we ervan uit dat we ook veel energie besparen. We zijn dan dus nog niet energieneutraal. De vraag is wat de volgende stap wordt. Dit vindt het college geen technische, maar vooral een maatschappelijke vraag. Hoe zien we energieneutraliteit voor onze gemeente? Het college zal een voorstel doen aan de gemeenteraad hoe we inwoners kunnen inschakelen om deze vragen te helpen beantwoorden.

Het vervolgproces is bekend, de raad moet dit nog goedkeuren

De raad moet de stappen in het vervolgproces nog bespreken en goedkeuren. Dit gebeurt mogelijk op 26 april. De nu volgende planning is dus onder voorbehoud:
Het college stelt in mei een ontwerp-beleidskader zon en wind vast. Dit beleidskader ligt in juni en juli ter inzage. Inwoners kunnen hierop hun zienswijzen indienen. Op basis van de zienswijzen wordt een definitief beleidskader opgesteld dat in september in het college wordt besproken. Vanaf eind oktober/ begin november start de raadsbehandeling van het beleidskader.  

Alle uitkomsten en verslagen zijn hier voor u te bekijken en lezen:
(NB de video en het verslag van de bijeenkomst op 24 maart zijn nog in de maak.)

Deel dit artikel