In het najaar van 2012 stemde de gemeenteraad in met de actualisatie (pdf, 411 KB)  van de startnotitie ontwikkeling bedrijventerrein Diekink in Lochem. De ontwikkeling van terrein Diekink bestaat op basis van deze startnotitie uit drie fasen: fase 1a en 1b en fase 2.

Herziening bestemmingsplan

De gemeente bereidt vanaf 2015 een bestemmingsplanherziening voor fase 1a. Eerste uitgifte van grond in fase 1a wordt niet voor 2022 verwacht.

Besluiten

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor fase 1a volgen aparte besluiten over:

  • de start van de fysieke ontwikkeling (bouwrijp maken)
  • wenselijkheid aankoop en/of ontwikkeling van de gronden in fase 1b en 2.

Op basis van de actualisatie van de startnotitie heeft de gemeente Lochem afgezien van de aankoop van de fasen 1b en 2.