Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. U kunt ook een gecombineerde achternaam kiezen. De gekozen achternaam geldt voor alle volgende kinderen die u samen krijgt.

Naamskeuze

Als u getrouwd bent krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader of duo-moeder. Vanaf 2024 kunt u kiezen voor een gecombineerde achternaam voor uw kind. U komt dan beiden langs op het gemeentehuis om een akte van naamskeuze op te maken. Dit kan vóór de geboorte maar ook bij de geboorteaangifte.

Tijdelijke regeling kinderen geboren vanaf 2016

Is uw eerste kind geboren na 1 januari 2016 en wilt u dat uw kind een gecombineerde achternaam krijgt? Dan kunt u in 2024 gebruik maken van de overgangsregeling. U kunt naamskeuze doen. Beide ouders moeten hierbij aanwezig zijn.

Reisdocument

Als de achternaam van uw kind wijzigt, vervalt het reisdocument van rechtswege. Om te reizen heeft uw kind een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig. Hier zijn kosten aan verbonden.

Kosten

  • €75 voor het oudste kind
  • €50 voor elk volgende kind

Langskomen

Maak een telefonisch een afspraak 0573 - 289 222 om de naam van uw kind te wijzigen of naamskeuze te doen. 

Wat moet ik meenemen?

Beide ouders moeten aanwezig zijn en hun identiteitsbewijs meenemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.