Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper je komt, hoe warmer het daar is. In de aarde zit ook water. Op ongeveer 3 kilometer diepte heeft dat water een temperatuur van 70 tot 100 graden. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte genoemd. Deze aardwarmte kunnen we gebruiken om huizen en kantoren mee te verwarmen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in de glastuinbouw.

Aardwarmte in Lochem

Of het gebruiken van aardwarmte wel of niet kan, is afhankelijk van de bodem. Niet overal is evenveel warmte beschikbaar. En bijvoorbeeld in een drinkwaterwingebied mogen we niet in de grond boren. Maar onze bodem is wel kansrijk voor aardwarmte.

Aardwarmte kan gebruikt worden voor een warmtenet. Maar in Lochem hebben we door onze vele verspreide woningen, niet veel mogelijkheden voor warmtenetten. Wanneer we aardwarmte willen inzetten voor verwarming, moet dit dus voor individuele huizen. Hiervoor hebben wij een kansenkaart (pdf, 16.980 KB)  laten maken. Per kern is zichtbaar of de bodem wel of niet geschikt is.

Wilt u meer weten over aardwarmte? Neem dan contact op met de gemeente.