Om energiebesparende maatregelen voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er nu diverse leningen met hele lage, of zelfs helemaal geen rente.

Lening voor toekomstbestendig wonen

De gemeente Lochem heeft een Lening voor toekomstbestendig wonen. Ook maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen vallen hieronder. Op dit moment is het rentepercentage 1,6% bij een looptijd van 15 jaar. Hier leest u er meer over: toekomstbestendig wonen.

0% rente lening van het Nationaal Warmtefonds

De energiebespaarlening van het nationaal warmtefonds is aangepast. Het is nu mogelijk om een lening af te sluiten met 0% rente. Dit is speciaal bedoeld voor woningeigenaren zonder leenruimte en/of een laag inkomen (minder dan 45.014 euro).

Weten of u in aanmerking komt? Kijk dan verder bij het nationaal warmtefonds.

Lening voor bijzondere initiatieven

De gemeente Lochem heeft voor maatschappelijke organisaties en instellingen ook een lening voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Meer weten kijk dan bij Lening voor bijzondere initiatieven.