De lening bijzondere initiatieven is een lening voor niet commerciële maatschappelijke organisaties en instellingen in Lochem. Heeft u een initiatief op het gebied van  

  • Duurzaamheid (energie besparing /opwekken);
  • Leefbaarheid in de kernen (zelfredzaamheid van burgers bevorderen/ gezondheid bevorderen) in samenhang met het accommodatiebeleid
  • Werkgelegenheid en participatie

Dan is deze lening misschien interessant voor uw organisatie of instelling.

Aanvragen

Neem contact op met een van onze  ideeenmakelaars of schrijf een e-mail/brief waarin u uw initiatief uiteenzet naar v.vroege@lochem.nl.

Spelregels

Het college verstrekt de lening op basis van co-financiering. De gemeente verleent een lening tot maximaal 50%  van het benodigde kapitaal. 

U kunt maximaal € 25.000 lenen per aanvraag.

De gemeente rekent 0,5% rente per jaar (op basis van annuïteit) voor administratiekosten.

De maximale aflossingstermijn wordt vastgelegd in een overeenkomst. Waarbij

  • bedragen tot € 10.000 worden in uiterlijk 5 jaar afgelost;
  • bedragen van € 10.000 tot € 25.000 worden in uiterlijk 10 jaar of zoveel eerder afgelost.