Een lening voor toekomstbestendig wonen is een lening met een aanzienlijke korting op de rente voor de financiering van maatregelen die uw woning  verduurzamen en eventueel te ontdoen van asbest. Denk bijvoorbeeld aan een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, of glas-, gevel-, dak- of vloerisolatie. Ook als u uw huis wilt aanpassen om er langer in te kunnen blijven wonen, kunt u deze lening afsluiten.

De lening voor toekomstbestendig wonen is de opvolger van de duurzaamheidslening. De gemeente Lochem en de provincie Gelderland verstrekken deze leningen samen aan particuliere woningeigenaren. Daarvoor werkt de gemeente samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De aanvraag, de financiële toets (die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening) en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd.

Er zijn 3 soorten leningen:

 • Toekomstbestendig Wonen Lening: u kiest voor consumptief of hypothecair 
 • Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening: u betaalt de hypothecaire lening uit de overwaarde van uw woning
 • Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening: hypothecaire lening speciaal voor asbestsanering en/of funderingsherstel. 

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Meesturen

U kunt ook offertes meesturen om de kosten van de maatregelen te onderbouwen.

Kosten

Aan de lening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Procedure

Wanneer uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen twee weken een brief. In deze brief staat of u de aanvraag aan SVn kan voorleggen, of dat uw aanvraag is afgewezen.

Stap 1

De gemeente beoordeelt uw aanvraag:

 • Past uw aanvraag binnen de voorwaarden en doelstellingen van het fonds, dan ontvangt u van ons een toewijzingsbrief.
 • Past uw aanvraag niet binnen de voorwaarden en doelstellingen van het fonds, dan ontvangt u een afwijzingsbrief.

Stap 2:

U vraagt de lening vervolgens digitaal aan bij SVn. Als alle stukken bij SVn binnen zijn, neemt SVn de leningaanvraag in behandeling. Omdat u een lening aangaat, dient u voldoende kredietwaardig te zijn. Dit wordt door SVn getoetst. 

Stap 3:

Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een offerte met overeenkomst van geldlening. Hierin staan vermeld: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte met overeenkomst van geldlening ontvangt u een uitgebreide Toelichting op de duurzaamheidslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. De rente die u betaalt is zeer gunstig ten opzichte van andere kredietverstrekkers. Voor actuele rente percentages kunt u de site van SVn raadplegen.

Bij een negatieve toetsing ontvangt u eveneens bericht van SVn. 

Stap 4:

Nadat de offerte met overeenkomst van geldlening is ondertekend, is het leenbedrag direct beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing aan SVn.

Stap 5:

Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluitkosten in een bouwkrediet gestort. Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met de originele nota’s naar de gemeente Lochem. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de kosten rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit méér uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een lening?

U komt in aanmerking voor een lening, als:

Voorwaarden

 • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar.
 • De duurzaamheidslening betreft een jaarannuïteitenlening en wordt dus annuïtair afgelost.
 • De rente over de lening wordt vastgesteld op het moment van toewijzen. Rente en aflossing worden door SVn in rekening gebracht.
 • De lening wordt onderhands verstrekt.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • Het is altijd mogelijk om (geheel of gedeeltelijk) boetevrij af te lossen (met een minimum van € 250,-).

Regelgeving