De gemeente krijgt dit jaar 20.000 euro van het Rijk om acties en ideeën te ondersteunen gericht op het Sport- en beweegakkoord (pdf, 7.512 KB)  Inwoners, organisaties en ondernemers die zich samen willen inzetten voor sport en bewegen in de gemeente Lochem, kunnen hier aanspraak op maken. We gaan aan de slag vanuit vier thema’s: meedoen en ontmoeten, openbare ruimte, sportaanbieders en gezondheid.

Wij ondersteunden de volgende initiatieven vanuit het sport- en beweegakkoord:


Lijst van adressen op de kaart

Overleg eerst

Neem vooraf contact op met ons om uw idee te bespreken. Wij werken per thema met een werkgroep. De werkgroep helpt om een idee verder te ontwikkelen of verbindingen te leggen met andere ideeën of netwerkpartners.
Neem contact op met één van onderstaande contactpersonen:

  1. Thema Meedoen en ontmoeten: Marjolijn Pezy, m.pezy@welzijnlochem.nl
  2. Thema Openbare ruimte: Astrid Hoks, a.hoks@lochem.nl
  3. Thema Sportaanbieders: Tom Kleissen, t.kleissen@welzijnlochem.nl
  4. Thema Gezondheid: Chloe Butler, c.butler@welzijnlochem.nl

Voor het afstemmen van uw aanvraag kunt u het volgende formulier (odt, 31 KB)  met de gevraagde informatie gebruiken. Let op: dit document is alleen bedoeld voor uzelf en ter bespreking. De aanvraag moet uiteindelijk via het online formulier.

Als u overleg hebt gehad kunt u tot 15 mei 2022 de bijdrage aanvragen.

Wat heb ik nodig?

Uw idee/project sluit aan op de thema’s en ambities in het Sport- en beweegakkoord en richt zich op inwoners van de gemeente Lochem. Er is sprake van samenwerking bij de uitvoering, bijvoorbeeld tussen meerdere sportverenigingen of een dorpsraad met fysiotherapeut. Het idee/project speelt in op een nog niet vervulde behoefte. Eenmalige activiteiten of activiteiten met een beperkte looptijd komen niet in aanmerking zonder dat er sprake is van borging.

Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking.

Tip: Houdt bij het opzetten van uw idee/project de volgende vragen in uw achterhoofd:

  • Hoe zorgt u dat uw plan uitgevoerd kan worden en in de toekomst kan blijven bestaan?
  • Wat wil u precies bereiken met uw plan en voor wie? 
  • Werkt u samen met andere organisaties en op welke manier?
  • Hoeveel geld denkt u nodig te hebben voor uw plan?
  • Waar wilt u uw idee uitvoeren? Is het ook geschikt voor andere clubs of kernen in onze gemeente?

Wanneer vraag ik het aan?

Als u overleg hebt gehad kunt u tot 15 mei 2022 de bijdrage aanvragen.

De kerngroep beoordeelt de ingediende aanvragen. De kerngroep bestaat uit personen die betrokken zijn het sport- en beweegakkoord. Uiterlijk 30 juni 2022 ontvangt u bericht over uw aanvraag.