Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen in onze gemeente. Dat is de inzet van het Lokale Sportakkoord. Partners zetten begin 2020 hun handtekening onder het akkoord. Het Sport- en beweegakkoord Lochem (pdf, 7.512 KB)  is een breed gedragen beweging waarin de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven samenwerken om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. 

Bekijk het filmpje op Youtube

Wil u meer weten, lees dan verder op de pagina Bijdrage voor sport en bewegen.