De gemeente krijgt dit jaar 20.000 euro van het Rijk om acties en ideeën te ondersteunen gericht op het Sport- en beweegakkoord (pdf, 7.512 KB) . We gaan aan de slag vanuit vier thema’s: meedoen en ontmoeten, openbare ruimte, sportaanbieders en gezondheid.

Op dit moment werken wij de ambities voor 2024 uit. Ook de werkwijze en de besteding van de middelen zijn hier onderdeel van. Op dit moment kunt u geen bijdrage aanvragen.

Wij ondersteunden de volgende initiatieven vanuit het sport- en beweegakkoord:


Lijst van adressen op de kaart