Culturele activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Ze zorgen voor verlevendiging van het totale culturele aanbod.

Voorbeelden van een culturele activiteit zijn een festival, een project, een evenement of een onderdeel daarvan, een jaarprogramma, et cetera.

Wat heb ik nodig?

  • Projectplan van uw evenement, met daarin een sluitende begroting van het evenement (inclusief alle meewerkende partijen)
  • Heeft dezelfde activiteit vorig jaar ook plaatsgevonden? Stuur dan het financieel verslag van de vorige activiteit mee. 

Aan welke voorwaarden moet mijn subsidie aanvraag voldoen?

  • Het gaat om een bijzondere activiteit. Wanneer u dit niet kunt aantonen, wordt er geen subsidie  verstrekt. Beoordelingsaspecten zijn met name de impact en het uitstralingseffect voor Lochem en de Lochemse samenleving.
  • De activiteit vindt plaats in de gemeente Lochem en is openbaar toegankelijk.
  • Er is sprake van een aantoonbaar begrotingstekort bij de organisatie van de activiteit.
  • De uiterste indieningsdatum voor activiteiten die plaatsvinden in de maanden januari tot en met juni moet gebeuren vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar.
  • De uiterste indieningsdatum voor activiteiten die plaatsvinden in de maanden juli tot en met december moet gebeuren vóór 1 april daaraan voorafgaand.

We verstrekken geen subsidies als bijdrage in de oprichting en vervaardiging van gedenktekens, uitgave van boekwerken en productie van beeld- en geluidsdragers en de viering van jubilea.Ook wordt er geen subsidie verstrekt als voor de activiteit al drie keer eerder subsidie is verleend.

Hoe hoog is de subsidie voor culturele activiteiten?

  • Niet meer dan de helft van de kosten tot een maximum van € 3.000,-.
  • Een organisatie kan maximaal 2 keer per kalenderjaar een subsidie op grond van de regeling krijgen.

Regelgeving