Spelen is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen en jongeren hebben daarom recht op speelruimte. De gemeente zorgt voor voldoende, aantrekkelijke en veilige speelruimten.

Speelruimtebeleid

Het speelruimtebeleid (pdf, 6.330 KB)  van de gemeente Lochem is vastgesteld voor de periode 2011-2020. Met dit beleid wil de gemeente speelruimten aantrekkelijker en beter beheersbaar maken via speeltuinverenigingen, zodat er meer en beter gespeeld kan worden en de onderlinge contacten worden versterkt.

Speeltuinverenigingen zorgen voor beheer, onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud, aanschaf van nieuwe toestellen en voor herstelwerkzaamheden. In het speelruimtebeleid staat de verdeling van subsidies voor de speeltuinverenigingen. Hierin vindt u ook de uitgangspunten voor het speelruimte- en subsidiebeleid.

Evaluatie 2016

Het speelruimtebeleid is in 2016 geëvalueerd aan de hand van een analyse van het aantal kinderen in 2016. Er is ook een enquête gehouden onder de speeltuinverenigingen om te kijken hoe zij het beleid tot 2016 hebben ervaren. Dit heeft geleidt tot de vaststelling van de documenten Evaluatie speelruimte deel 1 (pdf, 6.216 KB)  en Evaluatie speelruimte deel 2 (pdf, 567 KB) , voor de periode tot en met 2020. De bijbehorende subsidieregeling Speelruimtebeleid is vastgesteld voor de periode 2016-2020.

Subsidieregeling

De subsidieregeling speelruimtebeleid is bestemd voor speeltuinverenigingen die het beheer, het onderhoud en de vervanging van toestellen van een speelplek verzorgen. Uitgangspunten voor subsidie zijn:

  • De vergoedingen zijn gebaseerd op de behoefte van leeftijdscategorieën, zoals in het beleid aangegeven.
  • De vergoedingen voor onderhoud en vervanging per speeltuin zijn gebaseerd op 4 toestellen per categorie in het beleid.
  • Genoemde leeftijdscategorie.
  • Subsidiëring gebeurt uitsluitend op basis van een financiële verantwoording in een meerjarig investeringsplan.

Een speeltuinvereniging moet voor 1 oktober subsidie aanvragen voor het daaropvolgende jaar.