Speeltuinverenigingen zijn steeds vaker verantwoordelijk  voor het beheer, onderhoud en vervanging van de speelvoorzieningen. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen.

Wat heb ik nodig?

U geeft het aantal speelplekken, dat valt onder uw speeltuinvereniging, aan ons door. Bij de subsidieaanvraag ontvangen wij graag een jaarrekening over het vorige jaar en een meerjarenbegroting voor het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt en de 3 daarop volgende jaren. De jaarrekening en meerjarenbegroting kunt u digitaal bij het aanvraagformulier voegen. 

Wanneer vraag ik het aan?

U kunt de subsidie voor de beheer en onderhoud van speeltuinvoorzieningen voor 1 oktober van enig jaar aanvragen.

U ontvangt voor 31 december van enig jaar de beschikking met de beslissing van de gemeenteraad van Lochem over het ingediende subsidieverzoek. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, betaalt de gemeente de subsidie in januari van het volgende jaar uit.

Wanneer komt mijn speeltuinvereniging in aanmerking voor een subsidie?

  • De speeltuinvereniging is gevestigd in de gemeente Lochem.
  • De speeltuinvereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en de statuten zijn vastgesteld bij een notaris.
  • De subsidieaanvraag kan eenmaal per jaar worden ingediend voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.
  • Bij de subsidieaanvraag hoort een financiële verantwoording met een meerjarig investeringsplan.

Regelgeving

In de subsidieregeling speelruimtebeleid 2016-2020 leest u welke voorwaarden daarvoor gelden. 

Speelruimtebeleid (pdf, 6.330 KB)  met bijlagen: Evaluatie speelruimte deel 1 (pdf, 6.216 KB)   en Evaluatie speelruimte deel 2 (pdf, 567 KB)