Carbidschieten is een traditie in de regio en hoort voor veel inwoners bij oudejaarsdag.

Let op: meldingsplicht

In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met meldingsplicht carbidschieten. De meldplicht zorgt ervoor dat inwoners zich vooraf goed informeren over de voorwaarden, met het oog op de veiligheid. Wie een melding doet, krijgt namelijk de voorwaarden toegestuurd. Zonder meldplicht kan de gemeente deze informatie niet gericht aanbieden.

Het geeft ook de mogelijkheid om mensen snel te informeren, bijvoorbeeld over coronaregels.

Wanneer doe ik een melding?

U wilt op 31 december carbid afschieten en u gebruikt maximaal 4 bussen of containers. U moet dit vooraf melden bij de gemeente Lochem. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden

 1. Het carbidschieten is op 31 december tussen 10:00 uur en 1 januari  02:00 uur;
 2. U gebruikt maximaal 4 bussen, containers of opslagvaten met een maximale inhoud van 35 liter. Deze sluit u niet af met harde voorwerpen van hout, metaal of andere materialen die hierop lijken. Wat in ieder geval wel mag zijn ballen van plastic of leer.
 3. Het carbidschieten is buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste:
  •  75 meter van uw woning of de woning waar het carbidschieten plaats vindt;
  •   100 meter van woningen van anderen;
  •   300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waar bedrijfsmatig dieren zijn;
 4. Het schootsveld is tenminste 100 meter. En binnen dit schootsveld is geen publiek of andere personen. Er liggen ook geen openbare wegen of paden in;
 5. U heeft alle logische maatregelen genomen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen;
 6. Als de carbidschieter jonger is dan 18 jaar moet er toezicht zijn. Deze toezichthouder is iemand van 18 jaar of ouder. De toezichthouder moet te allen tijde aanwijzingen kunnen geven.  En, als het nodig is, de carbidschieter de activiteit laten stoppen.

Hoe doe ik een melding?

U stuurt een mail naar Carla Groenendijk (c.groenendijk@lochem.nl) of Monique Hazewinkel (m.hazewinkel@lochem.nl). Dit kan tot uiterlijk 30 december 2024 10.00 uur.  In uw mail vermeldt u de volgende gegevens:

 • naam, adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • locatie carbidschieten
 • begin- en eindtijd carbidschieten
 • aantal bussen, containers en opslagvaten

Vergunning nodig

Maakt u gebruik van 5 of meer bussen, containers of opslagvaten, dan heeft u een evenementenvergunning  nodig. Let op: deze vergunning vraagt u minimaal 8 weken van te voren aan.

Veiligheid

Carbid schieten is een prachtige traditie. Maar wil je het veilig en gezellig houden? Schiet dan vooral veilig en zorg dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is. Iemand die de 5 tips kent om veilig carbid te schieten!

Kijk op de speciale website: Wie is de Bock.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust  contact op met mevrouw M. Hazewinkel of mevrouw C. Groenendijk.